Færder Venstre takker

Stemmesedler, Foto: Poppe-Holmdahl

Færder Venstre vil med dette takke alle velgerene som har stemt på oss.
Vi vil samtidig også takke alle frivillige som har stilt opp i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Når det første kommunestyret i Færder Kommune konstitueres, vi det være med tre representanter fra Venstre. Vår kommunestyregruppe vil bestå av Arne Magnus Berge, Per Espen Fjeld og Tone Skalpe Bjørnli de neste to årene.
Som vararepresentanter får de med seg Carl-Erik Grimstad, Tone Lind Jørgensen, Live Myhre Tandberg, Paul Grøtvedt, Anne Mitsem Borgersen og Joachim Bræk Poppe-Holmdahl.

Dette gjenspeiler i store trekk den listen som ble satt opp på vårt nominasjonsmøte. Oversikten over hvordan personstemmene og slengere har påvirket sammensettingen, kan sees på det vedlagte diagrammet.

Til sammen fikk vi 1008 stemmer. Det gir oss en oppslutning på 6,6%.

Vi har nedsatt et forhandlingsutvalg, bestående av våre tre kommunestyrerepresentanter. Forhandlingsutvalget vårt har fått tilliten og ansvaret for prosessen videre. De har allerede startet sonderinger med de andre partigruppene, som fikk representasjon i det nye kommunestyret. Forhandlingene kan forventes å ta tid.

Det er tatt til ordet for at forhandlingsutvalget innhenter tilbud og synspunkter fra de som har noe å gi oss, før de melder tilbake sitt syn til en bredere gruppe, bestående av øvrige medlemer, etterhvert som det tegner seg et bilde, av hva som er mulig å få til.

Det kan være et rent teknisk samarbeid om fordeling av utvalgsplasser, men det kan også inneholde noen politiske overenskomster.
Når det har utkrystalliserte seg et resultat, er det ønskelig med et medlemsmøte, for å orientere medlemmer om resultatet. Dette vil bli innkalt på kort varsel.

Følg derfor med på denne nettsiden, og på vår facebookside:
https://www.facebook.com/venstrelaget/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**