Satser på økologisk mat på videregående skoler

Eirik T. Bøe er glad for at satsingen på økologisk mat på videregående skoler videreføres., Foto: Venstre/Eidi Ann Hansen

Et enstemmig fylkesting vedtok nylig å videreføre målsettingen om 25 % økologisk mat i kantinene på videregående skoler fram til 2020. Det settes av 750 000,- årlig til denne satsingen. Dette er en videreføring av Venstres forslag fra 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Viktig for å øke produksjonen
Eirik Bøe, Venstres representant i fylkestinget, er fornøyd. -Dette vedtaket er viktig for å øke produksjon av økologisk mat og viktig for landbruksfylket Akershus. Med dette vedtaket sørger vi for større muligheter for de som driver økologisk, sier Bøe. Han mener også det er viktig å gi elevene mulighet til å velge økologisk mat.

Økologisk mat i kantina
I forbindelse med fylkestinget behandling av saken “Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs” i 2016, fremmet Venstre et forslag om økt bruk av økologisk mat i fylkeskommunens kjøkken og kantiner.

Vedtaket var enstemmig i fylkestinget.

Vedtaket:

– Målsetting om andel økologisk mat, 25% av verdi av innkjøpte varer, videreføres fram til 2020.
– Satsningen på økologisk mat organiseres som prosjekt fra 2018
– Det øremerkes 750 000 kr årlig til satsing på økologisk mat i kantinene, som innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018 til 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**