Valgkomiteen ønsker dine innspill

Send inn ditt inspill til valgkomiteen!, Foto: Pixabay/ creative commons

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. De skal lage innstilling på nytt styre, direktevalgte til hovedstyret, desisjonsnemd, finansnemd og delegater til Venstres landsmøte. Har du synspunkter på hvem som kan bidra, eller vil bidra selv? Send dine innspill innen 21. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Valgkomiteen ble valgt på Oslo Venstres årsmøte i 2016, og består av Anne Siri Koksrud Bekkelund (leder), Jarle Lind-Nilsen, May-Brith Døssland, Stig Tollefsen, og en representant fra Oslo Unge Venstre. På grunn av flytting har Jarle Lind-Nilsen sluttet i komiteen og 1. vara Mona Herzog trer inn som nytt fast medlem. Valgkomiteen jobber frem mot årsmøtet med å lage sin innstilling. På årsmøtet 9. og 10. februar blir valg en av sakene.

Innspill kan sendes til [email protected] eller direkte til Anne Siri Koksrud Bekkelund, leder av valgkomiteen, på anne.siri.koksrud@gmail.com innen 21. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**