Hele Venstre jobber for nasjonalpark i Østmarka

Utsikten fra Tonekollen mot Mosjøen og Vangen, Foto: Sigmund Hågvar

– Vi kommer selvsagt til å benytte oss av alle muligheter til å få framdrift i arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka, sier Abid Raja, Akershus Venstres stortingsrepresentant. I Venstres alternative statsbudsjett som ble lagt fram mandag foreslår Venstre å sette av 25 mill til å opprette nye nasjonalparker, blant annet i Østmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Venstres lokale politikere er samstemmige i at en nasjonalpark må på plass.

Bjørn Ivar Gran, gruppeleder i Lørenskog Venstre mener at en nasjonalpark i Østmarka vil fylle en klar mangel i nasjonalparkenes vern av Norges natur. – Oslo og Akershus er også de eneste fylkene som ikke har en andel i en nasjonalpark eller konkrete planer om en, sier Gran.

-En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser, nasjonale og lokale vernebehov, sier Camilla Edi Hille, varaordfører i Ski fra Venstre. – Den vil også sikre verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet og være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen, sier hun.

Arbeidet med å få en nasjonalpark i Østmarka har pågått siden ideen ble lansert 2012. Alle kommunene rundt Østmarka, bortsett fra Enebakk, er positive til å utrede en nasjonalpark i Østmarka. – Vi synes det er synd at politikerne i Enebakk ikke ser den positive verdien og mulighetene en nasjonalpark vil gi, sier Johan Ellingsen, gruppeleder i Enebakk Venstre. Han er glad for at Venstre jobber videre med dette på Stortinget. Dette er en nasjonal oppgave, understreker han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**