Færder Venstres årsmøte

Med utsikt mot en grønn fremtid, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Vi vil med dette minne om det konstituerende årsmøtet i Færder Venstre, 30. november kl 18:00. Møtet skal holdes i Formannskapssalen i Tinghaugveien 18 på Borgheim på Nøtterøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Etter at det formelle er unnagjort, blir det bevertning og uformelt hyggesamvær med samtale og diskusjoner om hva vi ønsker for Færder og Venstre fremover.

Vi er også så heldige ha med oss vår egen stortingsrepresentant, Carl-Erik Grimstad. Han vil innlede til en samtale rundt samarbeidsformer mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. Som kjent foregår det nå sonderinger rundt en mulig regjeringsdeltakelse for Venstre.

Med tanke på bevertningen, ser vi gjerne at flest mulig melder fra om de kommer. Dette kan gjøres på arrangementssiden på Facebook:
https://www.facebook.com/events/556369154755133/

Agendaen for møtet er som følger:

1 Åpning og konstituering av møtet
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Vedtektsfastsettelse

• Se forslag til vedtekter
4 Fastsettelse av kontingent for 2018
5 Valg

• Valgkomiteens innstilling blir presentert på møtet.
• Forslag til kandidater til styret i Færder Venstre sendes valgkomiteen ved Lottelise Folge
6 Innkommende saker

Vel møtt

Hilsen
Færder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**