Gode nyheter for vekst og utvikling i Hedmark i budsjettavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringen

– Venstre har vunnet kampen om et statsbudsjett for 2018 som legger til rette for vekst og utvikling i Hedmark. – Nå får næringslivet i distriktet bedre kår, vi har fått gjennomslag for et solid brebåndsløft og det blir bedre rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner, barn og unge.

Det sier fylkesleder i Hedmark Venstre, Sjur Skjævesland, i en kommentar til budsjettforliket om Statsbudsjettet 2018 mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf.

– Satsingen på Innovasjon Norge og andre næringsrettede formål er styrket med over 300 millioner kroner i avtalen med regjeringa. Sammen med mer enn dobling av midlene til bredbåndsutbygging og økte investeringsmidler til landbruket, ligger dette svært godt til rette for vekst i næringslivet i Hedmark i årene framover, sier Skjævesland.

– Jeg er også svært glad for at Venstre også i år har fått gjennomslag for økning i tapskompensasjon for fylkeskommunene. Det er særlig viktig for å holde oppe kvaliteten i videregående skole, slik at vi kan fortsette med ågi ungdom i Hedmark et stadig bedre skoletilbud, sier Venstre sin fylkesleder.

Venstre har også i budsjettforliket sikret økonomien til folkehøgskolene, fått på plass vedtak om flere politistillinger i distrikta, og sikra økonomien til 4H og andre frivilligeorganisasjoner som regjeringen foreslo å kutte tilskuddene til.

Noen eksempler på gladsaker fra statsbudsjettet for Hedmark:

140 millioner mer til bredbånd (+80 fra regjeringens forslag)
Ca 250 millioner mer til Innovasjon Norge og andre næringsrettede satsinger
Fullt gjennomslag for Venstre på folkehøgskoler, 4H og andre frivillige lag som fikk kutt fraregjeringa
75 mill i økt momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**