Venstre vil stoppe støyen på Taraldrud

Det nye nasjonale beredkapssenteret til politiet skal etter planen plasseres på Taraldrud i Ski, tett på barnehager, skoler idrettsanlegg og boligområder i Oppegård og Oslo. – Støyen vil først og fremst ramme barn og ungdom, og Venstre har vært opptatt av at det må settes inn flere tiltak for å redusere støyen sier stortingsrepresentant Abid Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Venstre sikret i dag flertall i stortinget for et vedtak som slår fast at i forbindelse med byggingen av beredskapssenter på Taraldrud skal regjeringen sørge for at beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak. Forslaget fikk støtte fra fra Venstre, Krf, H og Frp. – Jeg håper innbyggerne i Oppegård og Oslo sør opplever at de har blitt hørt og at dette er et viktig skritt mot en bedre løsning, jeg stiller opp når som helst for å møte befolkningen i Oppegård avslutter Raja.

Sv, Ap og Sp fremmet et forslag om at det bør gjennomføres en ekstern evaluering av en videre framdriften for bygging av politiets nasjonale beredskapssenter på Tarladrud, men hvor evalueringen ikke skal forsinke framdriften i bygging av beredskapssenteret. Dette forslaget fikk ikke flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**