Årsmøte i Lier Venstre 2018

Foto: www.dansing.no

Velkommen til årsmøte i Lier Venstre!

Tid: Tirsdag 16. januar, 2018 kl 18.00-21.00

Sted: Learn Trafikkskoles lokaler, Lierstranda 111.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

PROGRAM

Det blir enkel bevertning fra klokka 1745.

18:00 — 19:00

Fylkesleder Erik Hørlück Berg innleder og åpner for debatt om Viken Venstre og de pågående regjeringsforhandlingene.

 

19:00 — 19:30

Generell politisk debatt – åpent forum for din hjertesak eller saker du mener Lier Venstre bør prioritere i året som kommer.

 

19:30 — 21:00 Årsmøte i Lier Venstre

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjenning av årsmelding fra styret, inkludert valgkampevaluering
  4. Godkjenning av årsmelding fra kommunestyregruppa
  5. Godkjenning av Lier Venstres handlingsplan 2018
  6. Godkjenning av regnskap 2017 og budsjett 2018
  7. Valg av nytt styre, valgkomité, nominasjonskomité og revisor
  8. Valg av delegater til fylkesårsmøtet, og forslag til Liers delegatutsendinger til Venstre landsmøte på Jessheim 13. – 15. april 2018.

(Årsmøtet til Buskerud Venstre og det første årsmøtet i Viken Venstre er berammet til 3. – 4. mars, i Drammen. Alle kostnader blir dekket for 4 delegater fra Lier Venstre. Alle som er interessert kan melde fra til valgkomiteen. Delegatene velges på årsmøtet.)

Innspill til valgkomiteen gjøres så snart som mulig, både når det gjelder kandidater til styret, og delegater til fylkesårsmøtet og Venstres landsmøte.

Valgkomiteen ledes av Tor K. Haugen og kan kontaktes på [email protected] eller telefon 9006 4687

 

For å ha tale- og stemmerett må man ha betalt kontingent for 2017.

 

VELKOMMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**