Venstre i regjering er bra for Oslo

Venstre, Høyre og Frp har siden 2. januar forhandlet om en regjeringserklæring på Jeløya i Moss. 14. januar ble erklæringen offentliggjort av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande, etter behandling i partienes landsstyrer og stortingsgrupper., Foto: Mona Lindseth

– Den nye blågrønne regjeringsplattformen sikrer en rausere, grønnere og mer liberal politikk, også for Oslo.

 

 

Oslo Venstres leder Espen Ophaug har deltatt på landsstyremøtet i Moss i dag og er glad for Venstres gjennomslag i Jeløya-plattformen.

 

Mer til kollektivtrafikk i hovedstaden

Venstre og Ola Elvestuen har de siste 4 årene sikret mer støtte til kollektivtrafikken i Oslo og løfter dette nå også videre i regjeringsavatalen. Samtidig sikres el-bilfordelene ut perioden, noe som er viktig for bymiljøet. – Skal vi lykkes med å gjennomføre gode, grønne trafikkløsninger for hovedstaden så er vi avhengig av den støtten som Venstre sikrer nasjonalt gjennom regjerings- og budsjettavtaler, sier Ophaug.

 

Bra for Oslos byutvikling og kulturliv

– En nedskalering av regjeringskvartalet har vært en viktig sak for oss i valgkampen. De forslagene som er lagt fram tidligere truer med å skape mørke og lite tillitsvekkende områder som vil danne en barriere mot et av byens mest sentrale offentlige rom, Youngstorget. Oslo Venstre mener det var nødvendig å nedskalere utbyggingen for å skape mer menneskelige dimensjoner i Regjeringskvartalet, jeg er veldig glad for at dette er med i Jeløya-plattformen.

Venstre sikrer også å bevare nasjonalgalleriet for kunst i fremtiden.

 

En varmere by

Rusreformen som nå skal gjennomføres, har Venstre kjempet for i mange i år. I praksis vil det ligne på modellen som brukes i Portugal. Der har man fått veldig gode resultater med en mer human behandling av rusavhengige og færre overdosedødsfall.

Det ligger en stor satsning mot barnefattigdom i plattformen. Det at Venstre gjennom regjeringsavtalen sikrer gratis halvdagsplass på aktivitetsskole for lavinntektsfamilier gjør at alle disse barna nå får delta på AKS i Oslo, også i de bydelene der det rødgrønne byrådet ikke har innført denne ordningen.

– Venstre har hele tiden ment at byrådets ordning er grunnleggende urettferdig og skaper større sosiale skiller. Vi er glad for at vi nå kan gjøre noe med det gjennom Venstres deltakelse i den nye blågrønne regjeringen, sier Ophaug.

Vi er veldig godt fornøyd med sakene som Venstre har løftet inn i den nye blågrønne plattformen, både for landet som helhet og for oss i Oslo. Mer om plattformen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**