En blågrønn regjering er bra for Hedmark

Venstre, Høyre og Frp har siden 2. januar forhandlet om en regjeringserklæring på Jeløya i Moss. 14. januar ble erklæringen offentliggjort av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande, etter behandling i partienes landsstyrer og stortingsgrupper., Foto: Mona Lindseth

Vi er fornøyde med at Venstre nå tar ansvar og går inn i regjering for å få en grønnere, rausere og mer sosialliberal politikk. For Hedmark er vi spesielt fornøyde med punktene som omhandler fattigdomsbekjempelse, da vi har forholdsvis større andel fattige barn enn ellers i landet. Blant annet har vi oppnådd enighet om differensiert oppholdsbetaling og gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager (som vi fikk gjennom i forrige periode). Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal også styrkes, og det skal arbeides for at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter.

Andre viktige områder for oss i Hedmark er bedre sosiale rettigheter for gründere, videreutviklingen av det grønne skiftet og utviklingen av et levedyktig jord- og skogbruk. «For landbruket er liberalisering av regelverket for foredling av mat på egen gård spennende for Hedmark, landets matkammer», sier fylkesleder Sjur Skjævesland.

Et viktig poeng for å styrke skogbruket, som også er et viktig miljøtiltak, er å sikre videreføringen av jernbanetiltakene i NTP. Dette vil bidra til å fjerne flaskehalser, redusere transportkostnader og flytte mer gods fra vei til bane.

Landsstyremedlem Inger Noer, som i likhet med Sjur Skjævesland også deltok på møtet på Jeløya på søndag, drar frem den nye regelen om at ny statlig virksomhet skal etableres utenfor Oslo som viktig for Hedmark. «Å lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet er viktig for næringsutvikling i distriktene og sikrer desentralisering av makt», kommenterer Noer.

«Vi i Hedmark Venstre er også svært fornøyd med at regjeringen legger det siste stortingsforliket om ulveforvaltning til grunn. Dette har vært et av rådene vi spilte inn til Venstres sin forhandlingsgruppe som har sittet på Jeløya siden 2.januar», melder fylkesleder Sjur Skjævesland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**