Årsmøte i Førde Venstre – skipingsmøte Sunnfjord Venstre

Er du medlem av Venstre eller sympatisør? Bli med på årsmøtet i Førde Venstre på Førde Rådhus 1. februar kl. 18:00 og skipingsmøte i Sunnfjord Venstre kl. 19.00. Ta gjerne med fleire!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Årsmøtet blir det siste i lagets historie, ettersom vi no slår oss saman med Jølster og Naustdal Venstre til det som blir Sunnfjord Venstre. Her inviterer vi inn alle som vil støtte og utvikle Venstre i den nye storkommunen. Vi har samordna oss med Jølster Venstre og Naustdal Venstre, som arrangerer sine årsmøte på naborom i rådhuset. Omlag kl. 19.00 slår vi oss saman og arrangerer skipingsmøte.

I samband med skipingsmøtet, har vi besøk av stortingsrepresentant André Skjeldstad og fylkesleiar i Sogn og Fjordane, Gunhild Berge Stang. Dei vil gje ei helsing til det nye sunnfjordlaget og vil orientere og svare på spørsmål om Venstre i den nye regjeringa.

SAKLISTE ÅRSMØTE FØRDE VENSTRE:

  1. Opning og konstituering
  2. Val av to representantar til å skrive under protokollen
  3. Godkjenning av årsmelding frå styret og bystyregruppa
  4. Godkjenning av rekneskapen for 2017
  5. Val av utsending til fylkesårsmøtet 10. og 11. februar i Florø
  6. Nedlegging av Førde Venstre før skiping av nytt lokallag, Sunnfjord Venstre.

Merk at saker som val og budsjett ikkje er med, grunna skiping av nytt lokallag.

Vedlagt:

 

På vegner av Førde Venstre

Anne Mette Hjelle, avtroppande leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**