Hjelp til verdighet i boligmarkedet

Foto: iStock

Lørenskog Venstre ønsker en politikk som bidrar til at mennesker får delta i samfunnet på likeverdige kår, og ikke må leve som 2. rangs borgere. Dette innebærer blant annet å ta del i boligmarkedet, og få eie sin egen bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Mennesker som ikke har mulighet til å kjøpe egen bolig, som vil ha dyre leieutgifter som aldri tar slutt, og som i hele sitt liv vil være avhengig av sosial støtte, ønsker vi å bringe inn i en verdig tilværelse.

I Trondheim har boligbyggelaget startet opp med «Leie før eie»-modellen.

Leie før eie modellen gir medlemmer av boligbyggelaget mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Målgruppen for denne boligmodellen vil være mennesker som aldri vil ha mulighet til å tjene opp til egenkapitalskravet. Ved først å leie, kan du så få mulighet til å kjøpe. Deler av innbetalingen av leien, sammen med verdistigning av boligen, vil beregnes inn som egenkapital hvis man ønsker å kjøpe – og kunne utløse lån.

Lørenskog Venstre ønsker at en tilsvarende modell etableres for boligbyggelagene på Romerike og i Lørenskog.

Lørenskog Venstre, årsmøtet 2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**