Lørenskog Venstre ønsker en mer bærekraftig tettstedsutvikling i Lørenskog

Lørenskog Hus , " Foto: Kjell Erik Oseberg"

Befolkningsveksten må kontrolleres. I dag er veksten på 4%, dobbelt så høy som vedtatt i kommuneplanen. Norge har en vekst på 0,8%. Venstre ønsker en årlig vekst for Lørenskog på 1,5%. Den enorme veksten har vedvart over flere år og ser ut til å fortsette hvis det ikke tas grep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Venstre ønsker at:

  • Det skal bygges med meget høy kvalitet
  • Befolkningsveksten må reduseres

Mellom de to store kjøpesentrene Triaden og Metro skal det utvikles et bypreg med høy kvalitet. Det må ta tid, og en må ikke forhaste seg. Kommunens prosjektadministrasjon må konsentrere seg om dette området.

Det kan gjøres grep ved at reguleringsplaner må gjennom grundigere saksbehandling, slik at en får til byutvikling med meget høy kvalitet. Det skal være meget høy kvalitet, fordi Lørenskog er blant Norges aller mest attraktive områder. Det skal bygges med varierte byggehøyder og mye bygg i massiv tre.

En må konsentrere seg om utvikling i utvalgte områder. Det er ikke bærekraftig å regulere ferdig områder overalt i kommunen. Veksten i form av bolig og handel/tjenester skal skje i sentrumsområdet og næringsutvikling ved Visperud. Det må være strategien de neste 5 årene. I tillegg ferdigstilles området ved Lørenskog stasjon og vinterparken. Store reguleringsplaner ved Ahus området må modnes og Fjellhammer/Icopal området må vente noen år.

Årsmøtet, Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**