En inkluderende by med fremkommelighet for alle

Foto: Pixabay

Oslo skal være en inkluderende by det er lett å komme seg frem i for alle innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Et godt utbygd kollektivrutenett, bilfrie gater og forbedringer i sykkelveinettet har gjort det enklere for de fleste av byens innbyggere å komme seg rundt i Oslo uten å være avhengig av egen bil.

Samtidig opplever noen av byens innbyggere at det har blitt mer utfordrende å komme seg rundt i byen. Noen deler av byen er mindre hensiktsmessig dekket av kollektivtransport, slik at det kan være langt å gå til nærmeste holdeplass. Fjerning av gateparkering rammer også dem med bevegelseshemninger. Når det ikke samtidig etableres flere HC-plasser blir deler av byen ufremkommelig for dem som har vansker med å bevege seg. Byggearbeider som strekker seg utover fortauene kan gjøre at enkelte områder er vanskelig tilgjengelig i lange perioder. På vinteren kan snø og is gjøre det vanskelig å komme seg ut for de som har vansker med å bevege seg.

Oslo Venstre vil ha en inkluderende samferdselspolitikk, tilrettelagt for alle i byen vår. Bevegelseshemmede, og andre som er dårlige til beins eller ute av stand til å gå lange avstander må kunne delta i bylivet på lik linje med andre, sommer som vinter. Vi må sikre at hele byen er tilgjengelig med kollektivtrafikk, godt vedlikehold av fortau og gangveier og stille krav til utbyggere som bruker fortausareal. Av og til vil det likevel være vanskelig å komme seg frem for de som er dårlig til beins. Da er det viktig å sikre parkeringsplasser for bevegelseshemmede, og at drosje forblir et godt alternativ.

Oslo Venstre vil:

-Gjennomgå tilgang, utforming og plassering av stoppesteder for drosje og kollektivtransport i Oslo, for å sikre at Osloborgere med nedsatt bevegelighet har mulighet til å bevege seg rundt i byen hele året.

-Prioritere brøyting av fortau på dager med mye snø og is

-Strø med sand på fortau og gangveier i perioder hvor det er mye is.

-Stille krav til alternativ fremkomstmåte som også er tilgjengelig for bevegelseshemmede fotgjengere når byggearbeider også går utover fortauene.

-Opprette flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede i sentrum av byen

-Påse at det etableres tilstrekkelig erstatning for HC-plasser i umiddelbar nærhet når HC-parkering eller mange parkeringsplasser blir midlertidig utilgjengelig på grunn av anleggsarbeid eller andre grunner

-Åpne for en praktisering av trafikkreglementet som gjør at drosjesjåfører kan hjelpe passasjerene sine ut av bilen på steder der det vil være hensiktsmessig å sette av passasjerer

– Arbeide for flere offentlige benker og sitteplasser

Vedtatt på årsmøte i Oslo Venstre 10.februar 2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**