WWFs skogbiolog Trude Myhre til Lier

ABC Nyheter

Naturvernforbundet i Lier har spilt inn vern av kommunens skog på Flagret til kommuneplanrulleringen og Venstre kjemper nå for å få dette vedtatt i kommuneplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Nå setter Venstre fokus på hvilken betydning gammelskog har i sammenheng av artsmangfold og viktigheten med å få flere til å bry seg om livet i skogen. Søndag 10. juni kl. 1400 blir det tur til Flagret sammen med Trude Myhre, skogbiolog i WWF. Trude er kjent fra TV-serien «Min natur» og som gikk Oslo-Trondheim til fots i fjor for å sette skogvern på dagsorden før valget.

 

Viktig å verne gammelskog i Lier

Et syltynt flertall i Miljøutvalget gir håp om vern av Lier kommunes gammelskog i området Flagret ved Øverskogen i Lier. Lier kommune som grunneier har et større forvaltningsansvar og bør gå foran som et godt eksempel, mener Venstre.

 

Det er et veldig viktig potensielt vedtak i Lier om å tilby verneverdig kommuneskog til frivillig vern. Her går kommunen foran som et godt eksempel, både for andre kommuner, private grunneiere og staten som skogeier gjennom Statskog. Stortinget har vedtatt å verne 10% av skogen, i dag er kun 3% verna – så alle som eier gammelskog som ikke har vært flathogd bør få vurdert skogen sin for vern. På den måten kan vi redde de utrydningstrua artene OG grunneier får god betaling, som også er skattefri. Den største andelen trua arter i Norge lever i skog og sliter i mangel på gamle og døde trær.

 

Trude Myhre, WWFs skogbiolog, kommer til Lier søndag 10. juni og blir med til Flagret ved Øverskogen i Lier. Bli med oss og lær mer om gammelskog og biologisk mangfold.

Mer om Trude her:

https://www.wwf.no/dette_jobber_med/miljopolitikk_og_lovverk/valg2017/skogspilegrim/

 

Oppmøte ved parkeringsplassen på Øvre Skustad kl. 14:00. Kjentmann Morten Lillebergen viser vei. Ta med niste, litt drikke og gode sko.

Veibeskrivelse til Øvre Skustad finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**