ENOVA-støtte til flere hydrogenbusser

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, Foto: Mona Lindseth / Venstre

– Man må ha stayerevne for å lykkes med hydrogen, fastslår klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som delte den gode nyheten om at ENOVA støtter Ruters satsing på Hydrogenbusser med hele 38,2 millioner kroner.

Fem hydrgenbusser har de siste årene vært testet ut i Oslo og Akershus, nå kommer det flere: 10 hydrogenbusser med tilhørende infrastruktur på regionruter skal testes ut i Asker og Bærum.

– Det nye denne gangen er at det er regionsbussene som står for tur. I Norge finnes det om lag 4.500 regionbusser og vi er avhengige av at vi finner gode lav- og nullutslippsløsninger for disse, understreker Ola Elvestuen.

Bussene skal settes i drift i fjerde kvartal 2020. Ruters regionruter kjøres fortrinnsvis av større busser. Per i dag finnes det ikke tilgjengelig gode nullutslippsalternativer for disse. Ruter anser at batterielektriske busser er velegnet som bybusser, mens mange av de regionale rutene vil kreve hydrogenbusser. Prosjektet er et ledd i Ruters langsiktige arbeid med å gjøre kollektivtransporten i Oslo og Akershus utslippsfri.

Venstres fylkestingsrepresentanter Solveig Schytz og Eirik T. Bøe jubler for støtten fra ENOVA: – Akershus har lagt inn mye penger og båret en høy risiko i arbeidet med nullutslippsteknologi i transportsektoren og innfasing av Hydrogen de siste årene, og vi har vært utålmodige på at staten skal bidra mer sier Solveig Schytz. -Et solid bidrag fra ENOVA til dette prosjektet betyr svært mye for utviklingen videre understreker Eirik T. Bøe.

i Ruter er partner i EU-prosjektet JIVE 2 hvor ambisjonen er at det skal tas i bruk ca. 150 hydrogenbusser i en rekke byer i Europa.

Les mer om saken på Akershus fylkeskommunes nettsider, i Dagsavisen og Budstikka.