Dataspill er en viktig del av fremtiden

Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

Alle fortjener anerkjennelse og en arena for det de driver med. Det er vår oppgave å legge til rette slik at også de som interesserer seg for dataspill får drive med sine interesser, på sine egne premisser. Akershus Venstre ønsker å løfte frem e-sport og norsk datakultur slik at også denne idretten får en arena hvor man kan utvikle ferdigheter alene, og i lag med andre.

Uttalelse vedtatt av Akershus Venstres hovedstyre i mai, 2018.

Dataspilling er en stor del av dagens kultur, og treffer mange forskjellige mennesker i mange forskjellige aldre. Gutter og unge menn er mest aktive, med to timer spilling i snitt hver dag, ifølge Norsk mediebarometer. Konkurransepregede dataspill brukes i dag i verdens raskest voksende idrett, nemlig e-sport.

I motsetning til den tradisjonelle idretten, finnes det få arenaer for de som driver med dataspill og e-sport. Det betyr at de fleste sitter hjemme enten hver for seg eller med en venn eller to. Å få en møteplass og et organisert opplegg vil for mangevære et løft og en anerkjennelse for det de trives med og bruker mye tid på. For noenvil dette kunne være avgjørende i livet deres. Seks prosent av ungdom i dag mener de har dårlig psykisk helse. Sunne hobbyer og sosiale arenaer er klart blant de beste virkemidlene mot dette. Derfor ønsker Venstre også å gjøre det lettere å drive med dataspill som hobby.

Datakultur er norsk kultur. Dataspilling en er av de største interessene blant unge mennesker. Derfor jobber Venstre med dette også på nasjonalt nivå. E-sport skal løftes som en idrett for framtiden. E-sport har slitt med å etablere seg i Norge, men nå skjer det mye på feltet. Vi må sørge for at e-sport utvikles og profesjonaliseres i Norge, samtidig som man danner arenaer for uorganisert dataspilling. En e-sportutøver fortjener et miljø rundt seg, noen som kan hjelpe utøvere opp og fram – på lik linje med annen idrett.

Venstre vil bidra til at at flere videregående skoler kan tilby e-sport som programfag og tilrettelegge for e-sport som idrettsfag på idrettslinje. Spill er ikke minst et viktig læringsverktøy som kan styrke ferdigheter på mange områder. E- sportlinjene på folkehøyskoler må styrkes og ikke minst: De lokale e- sportsklubbene må få lik mulighet til å søke støtte som andre idrettsforeninger gjennom idrettsforbundet

Vi ser hvor mye et fellesskap og en anerkjennelse av dataspillkompetanse har betydd for mange, og ser også hvilke muligheter slik kompetanse kan bringe i fremtiden.

Akershus Venstre vil:

  • At kommunene i større grad skal legge til rette for å skape arenaer for dataspilling og e-sport.
  • At e-sport skal likestilles med idrett som er medlem i Norges Idrettsforbund.
  • Tilby E-sport som egen linje på videregående skole under idrettslinja.
  • At norsk skole i større grad skal bruke spill som et opplæringsverktøy.
  • Gjøre det lettere å låne offentlige lokaler til å drive med dataspill som hobby og idrett.