Styrket lokaldemokrati i Viken

Viken Venstres valgkamp-oppvarming 2018, Foto: Liv Aarberg

Regjeringspartiene og Krf har inngått en avtale om overføring av nye oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Avtalen slår også fast at vedtakene om nye fylkesgrenser står fast.

Flertall sikret for regionreformen

– Jeg er veldig glad for denne avklaringen. Nå kan vi bruke kreftene på å gjennomføre sammenslåingen i stedet for å spekulere på hva som vil skje i stortingsbehandlingen senere i høst. Prosessen med sammenslåing av fylkene pågår for fullt, sier Solveig Schytz, gruppeleder i Akershus Venstre og medlem av fellesnemnda i Viken.

– Vi er opptatt av at regionreformen gir mange nye muligheter. Den gjør også at fylkeskommunen kan utføre de oppgavene vi allerede har på en bedre måte, særlig innen samferdsel og utdanning, understreker Amelia Aune, gruppeleder for Venstre i Østfold.

Nye oppgaver overføres til Viken

Avtalen som nå er inngått er konkret på en del overføring av oppgaver, blant annet innen næringsutvikling, utdanning, integrering, samferdsel samt forvaltningsoppgaver innen miljø- og landbruk som i dag ligger hos fylkesmannen. Det slås imidlertid også fast at det på flere områder trengs mer utredning før det er klart hvilke oppgaver som skal flyttes fra staten til fylkeskommunen, blant annet innen barnevern. Flytting av oppgaver på kulturfeltet bli avklart i Kulturmeldinga som skal legges fram for Stortinget.

Solveig Schytz (til venstre) og Amelia Aune (til høyre), her fra valgkampen i 2015, foto: Vestfold Venstre

– Jeg er særlig glad for at fylkeskommunene nå får flere virkemidler innen næringsutvikling, sier Ander Wengen, gruppeleder for Venstre i Buskerud og leder i Buskerud Venstre.

– Jeg ser fram til at Stortingsmeldinga om oppgaveoverføring til fylkene skal behandles i Stortinget, og håper at de partiene som har brukt mye krefter på å bekjempe regionreformen og nye Viken fylke nå kan bidra til at regionreformen blir en suksess slik at de nye fylkene kan få overført enda flere oppgaver understreker Boye Bjerkholt, leder i Akershus Venstre.

– Dette handler om desentralisering. Avtalen vi ser i dag er den største flyttingen av makt og oppgaver fra staten siden fylkeskommunen ble oppretta. Nå håper jeg at Sp og Ap benytter muligheten når oppgavemeldinga skal behandles i stortinget til å bidra til desentralisering av enda mer makt og myndighet, sier Finn Erik Blakstad, leder i Østfold Venstre.