Nominasjonskomitéens innstilling til liste ved fylkestingsvalget 2019

Solveig Schytz er innstilt som Viken Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget, Foto: Line Westgaard

Venstres gruppeleder i Akershus og leder for hovedutvalget for samferdsel, Solveig Schytz, er foreslått på 1. plass på listen til fylkestingsvalget for Viken Venstre. Nominasjonsmøtet finner sted i kulturhuset på Ås den 27. oktober.

Nominasjonskomitéen har bestått av Anne Gamme, Roger Axelsson, Margrethe Motzfelt, Brede Bøe, Anette Coucheron, Torleif Dalseide, Caroline Thorbeck, Idun Gulla Dyrnes, Tiril Eid Bardland (nestleder), og leder, Maren Hersleth Holsen.

Komitéen har bestått av én representant fra Unge Venstre og tre representanter fra hvert av de tre fylkeslagene, valgt på sine respektive fylkesårsmøter. Leder og nestleder ble valgt på Viken Venstres felles årsmøte 4. mars 2018.

Nominasjonskomitéens innstilling

 1. Solveig Schytz, Akershus, Ås, f. 1976
 2. Ole Andreas Lilloe-Olsen, Akershus, Bærum, f. 1957
 3. Tove Hofstad, Buskerud, Lier, f. 1969
 4. Finn-Erik Blakstad, Østfold, Rygge, f. 1973
 5. Marcus André Holst-Pedersen, Akershus, Skedsmo, f. 1998
 6. Hulda Tronstad, Akershus, Bærum, f. 1968
 7. Njål Vikdal, Akershus, Asker, f. 1968
 8. Anders Wengen, Buskerud, Drammen, f. 1976
 9. Camilla Hille, Akershus, Ski, f. 1974
 10. Trond Svandal, Østfold, Fredrikstad, f. 1979
 11. Kristine Nore, Buskerud, Krødsherad, f. 1978
 12. Boye Bjerkholt, Akershus, Skedsmo, f. 1979
 13. Eidi Ann Hansen, Buskerud, Drammen, f. 1972
 14. Timo Nikolaisen, Buskerud, Drammen, f. 1999
 15. Ingunn Herstad Hensel, Østfold, Eidsberg, f. 1972
 16. Sindre Mork, Østfold, Moss, f. 1961
 17. Helge Grundstad, Buskerud, Ringerike, f. 1954
 18. Gunn-Torill Homme Mathisen, Buskerud, Hurum, f. 1962
 19. Stein Vegard Leidal, Akershus, Ullensaker, f. 1963
 20. Erik Hørlück Berg, Buskerud, Modum, f. 1964
 21. Azra Sudic Suslu, Østfold, Spydeberg, f. 1974
 22. Lars Peder Nordbakken, Akershus, Gjerdrum, f. 1957
 23. Amelia Aune, Østfold, Fredrikstad, f. 1996
 24. Thomas Stangeby, Akershus, Nesodden, f. 1974
 25. Steinar Bleken, Buskerud, Hemsedal, f. 1960
 26. Solveig Toft, Østfold, Aremark, f. 1959
 27. Margrethe Prahl Reusch, Akershus, Skedsmo, f. 1979
 28. Runolv Stegane, Buskerud, Sigdal, f. 1952
 29. Ylva Olsson, Østfold, Marker, f. 1999
 30. John Tore Altenborn, Østfold, Askim, f. 1944
 31. Birgitta Prøis, Akershus, Skedsmo, f. 1968
 32. Anne Sofie Riseng, Buskerud, Hurum, f. 1959
 33. Inge Hallgeir Solli, Akershus, Nittedal, f. 1959
 34. Hedda Wølner Kristiansen, Akershus, Sørum, f. 2000
 35. Geir Helge Sandsmark, Østfold, Halden, f. 1960
 36. Hilde Roland, Buskerud, Sigdal, f. 1967
 37. Eirik Romstad, Østfold, Hobøl, f. 1956
 38. Jenny Margrethe Hensel Vikeby, Østfold, Eidsberg, f. 1992
 39. Eirik T. Bøe, Akershus, Bærum, f. 1964
 40. Runar Bålsrud, Akershus, Hurdal, f. 1962

Spørsmål angående prosessen kan rettes til Maren Hersleth Holsen v/93001449.