Vedtektskomitéens forslag til vedtekter for Viken Venstre

Viken Venstres vedtektskomité. Fra venstre: Marcus Holst-Pedersen, Solveig Schytz, Geir Helge Sandsmark og Tove Hofstad, Foto: Steinar Bleken

Vedtektskomitéen har nå ferdigstilt sitt førsteutkast til vedtekter for Viken Venstre, og ønsker tilbakemeldinger.

Vedtektskomiteén har bestått av Solveig Schytz, Marcus Holst-Pedersen, Tove Hofstad (nestleder) og Geir Helge Sandsmark (leder).

Vedtektskomitéens forslag til vedtekter

Vedtektskomitéens følgebrev

Skjema for endringsforslag

Man kan sende inn flere endringsforslag, men skjemaet tillater kun ett av gangen. Fristen for å sende inn endringsforslag er 10. november. Vedtektskomitéen vil så legge frem sin endelige innstilling 1. desember. Innstillingen sendes til alle medlemmer og lokallag, og vil behandles på Viken Venstres årsmøte i 2019.