Interpellasjon: Gratis energianalyser til boligeiere i Hedmark?

Foto: Benedicte Røvik

Hedmark er ett av få fylker i Sør-Norge som ikke finansierer energiportaler til sine kommuner.

Boligeierne i Hedmark har kun tilgang på den støtten som Enova tilbyr gjennom de nasjonale støtteordningene. Det betyr at huseierne i våre kommuner mangler et tilbud som kan bidra til strømsparing, og et verktøy for å redusere klimagassutslipp fra egen bolig. Fylkeskommunen kan gjøre tjenesten tilgjengelig i samarbeid med kommunene.

Kommunenes energiportal gir boligeierne en gratis energianalyse med forslag til tiltak som passer best for den enkelte bolig. Tiltakene kan dreie seg om installering av varmepumpe, vedovn, solfangere, etterisolering, nye vinduer osv.

Fylker som Østfold, Oslo, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane har laget en slik plattform og tilbyr denne tjenesten allerede. Se energiportalen.no

Energiportalen bidrar til å energi-effektivisere boligmassen i Norge i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og energiselskaper.

Eidsiva Energi har i følge Energiportalen AS sagt seg villig til å dekke kostnadene ved brosjyreutsendelse til husstandene i alle kommunene i Hedmark i samarbeid med Energiportalen AS i Oslo. Dermed gjenstår kun finansiering av lisenser til energiportaler til kommunene og en ENØK-telefon i kampanjeperioden. Kommunen kan velge å legge på flere andre ENØK-tiltak i sin brosjyre.

Vil fylkesrådet i sitt budsjettforslag for 2019 sørge for kr 400.000 til lisenser til energiportaler til samtlige kommuner i Hedmark fylke, samt en ENØK-telefon i kampanjeperioden?