Ja til EØS

Roger Granum
Fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre, Foto: Oppland Venstre

Fylkesleder i Oppland Venstre Roger Granum mener Norge kunne trengt en “Ja til EØS”-organisasjon.

Ja til EØS

I Norge har vi en ”Nei til EU”-organisasjon og en motsvarende ”Ja til EU”-organisasjon. Begge er i mot EØS-avtalen.

Norge kunne trengt en ”Ja til EØS”-organisasjon.

EØS-avtalen er Norges viktigste handelsavtale. Den har tjent oss vel i 24 år. I denne perioden har norsk økonomi vokst med over 60 %. Sysselsettingen har økt med over 25 %. Arbeidsledigheten er halvert. Og vi har hatt en formidabel kjøpekraftsforbedring. Og senest i år ble vi igjen kåret til verdens beste land å bo i.

Det kan virke som EØS-motstanderne er på fremmarsj og det er bekymringsfullt. Norge er et land med en ekstremt åpen økonomi. Vi har svært få naturlige forutsetninger for å være selvforsynt på et stort varespekter. Vi er med andre ord avhengig av å ha en friest mulig handel med våre handelspartnere, og tilgang til det europeiske markedet er helt avgjørende for vårt næringsliv.

Det er heldigvis bred oppslutning om EØS-avtalen fortsatt. Det er mer enn dobbelt så mange tilhengere av EØS-avtalen enn de som vil si den opp. Så mange som halvparten av Senterpartiets velgere vil faktisk også beholde EØS-avtalen. Kanskje ikke så merkelig, siden landbrukets særlige beskyttelse er nedfelt her.

Motstanden mot EØS (og EU) synes nå å være størst i partiene FrP og Rødt, mens det liberale sentrum er mest positive. Det sies at Norge kan klare seg like fint ved å gå tilbake til handelsavtalene fra 70-tallet. Det henvises i den sammenheng til Sveits.

For det første er så gamle handelsavtaler utgått på dato og må uansett reforhandles. Det er langt fra sikkert at disse nærmere 150 avtalene i sum blir særlig bedre for Norge enn dagens EØS-avtale.

For det andre er det lite sannsynlig at EU setter seg ned med oss nå. De har mer enn nok med å lande en avtale med Storbritannia. Der var det for øvrig også ytre høyre og ytre venstre som var de sterkeste talsmenn for Brexit. Det blir spennende å se hva slags avtale en såpass stor økonomi kan klare å få til. Det vil uansett utfall utfordre vår samhandling med britene og vi får dessverre liten tid til forberedelser.

For det tredje er Sveits nå under et veldig sterkt press. Også Sveits har behov for å gjøre tilpasninger i sine handelsavtaler med EU etter hvert som verden endrer seg. Men der Sveits nå ser at de ikke er prioritert, er EØS-landene mer og mer å regne som en del av EU når andre store handelspartnere inviterer til handelskrig. Det ser vi særlig nå i forbindelse med USAs økende grad av proteksjonisme.

EØS-avtalen sikrer oss adgangen til det europeiske fellesmarkedet, uten at vi har sagt fra oss vår avgjørende suverenitet. Vi har veto-rett mot alle forslag til regelendringer som kommer fra EU. De fleste av disse vedtas allikevel ofte enstemmig av Stortinget. Fordi Norge er tjent med det.

Norsk medlemskap i EU er i dag ikke noen aktuell problemstilling. Det er fortsatt et overveldende stort flertall i befolkningen som er imot det. Derimot tenker jeg at vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er den best mulige og at det bør forsvares som det selvstendige alternativet det er, – som en motvekt til full isolasjon, – og som en motvekt til fullt medlemskap i unionen.

Roger Granum

fylkesleder Oppland Venstre

3. kandidat på Innlandet Venstres fylkesvalgliste

Innlegget har også stått på trykk i Nationen, Østlendingen, Gudbrandsdølen Dagningen og Oppland Arbeiderblad.