– Vi skal ta kampen for framtida

Foto: Steinar Bleken

Kjære nominasjonsmøte. Jeg er ydmyk og takknemlig for å være innstilt som førstekandidat for Viken Venstre inn i det første fylkestingsvalget i Viken fylke, i 2019.

Solveig Schytz sin tale til nominasjonsmøtet 27. oktober 2018.

Og jeg gleder meg til all jobben vi skal gjøre sammen, fram mot valget, i valgkampen og når valget er vunnet og de politiske gjennomslagene skal vinnes:

For vi skal ta kampen for framtida. Kampen for at barn og unge skal få et godt utgangspunkt i livet, en god oppvekst, en god skole. Fordi alt starter skolen.

Vi skal ta kampen for å ta vare på naturen og forvalte de de naturressursene vi har i Viken på en best mulig måte. Og vi skal lykkes med å nå målene for kutt i klimagassutslipp. Vi vil at Viken skal gå foran og vise vei.

Vi skal ta kampen for nye grønne arbeidsplasser. Vi vil at Viken skal være en motor i omstillinga av Norge til et grønt fornybar-samfunn, der de ny arbeidsplassene ligger i framtidas bærekraftige løsninger på fossilfri energi og transport, bærekraftig byggenæring og matproduksjon, og der framtidas velferd ikke er avhengig av oljeøkonomien.

Politikk er det muliges kunst. Og Viken gir mange nye muligheter. Nye muligheter for et enda bedre skoletilbud, endra bedre kollektivtrafikk, enda bedre forvaltning av ressursene og enda flere nye bedrifter basert på de ressursene og de kunnskapsmiljøene vi har i Viken. Enda flere verktøy i skuffen i miljøpolitikken. Det er vårt ansvar å skape og utløse disse nye mulighetene.

Venstre vil at det skal være bra å bo og leve i hele Viken. Vi vil at byer og lokalsamfunn både i randsonen til Oslo, og i resten av Viken skal blomstre.

Vi vil at mennesker skal blomstre, skal kunne velge og skape sine egne liv, ta i bruk sine talenter. Det er mennesker, ikke stat, fylke og kommune som skaper fellesskap. Og framtida trenger fellesskap.

Kjære nominasjonsmøte. Jeg er klar for å gå i front for Venstre i Viken, og for å jobbe sammen med alle lokallag og lokale kandidater i hele Viken for å vinne valget i 2019.

Les også: Schytz topper Venstres liste i Viken