Nasjonalgalleriet skal bli folkets kunsthus

Stortingsrepresentant for Venstre, Trine Skei Grande., Foto: Mona Melanie Lindseth

Kulturminster Trine Skei Grande leverer løftet om å bevare Nasjonalgalleriet. Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet går sammen om å finne en løsning for framtidig bruk.

Mandag inviterte kulturminister Trine Skei Grande til pressekonferanse med Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo og Sparebankstiftelsens direktør André Støylen. Der la de frem planene om å finne en løsning for framtidig bruk av Nasjonalgalleriet.

– I Jeløya-erklæringen ga vi et tydelig løfte om å bevare Nasjonalgalleriet som kunstarena. Tidligere denne uken kom vi et steg nærmere i å oppfylle dette løftet. Nasjonalgalleriet skal bli et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum, sa Trine Skei Grande.

Det har vært en tiårig debatt om hva som skal skje med Nasjonalgalleriet siden 2008, da det ble vedtatt at Nasjonalmuseet skal flytte til Vestbanen fra 2020. Skei Grande har lenge vært personlig engasjert for å verne bygningen.

Folkets kunsthus

I dag er omtrent halvparten av arealet i Nasjonalgalleriet ikke tilgjengelig for offentligheten. Trine Skei Grande ønsker å åpne opp enda mer av galleriet og at skal skape nye historier i bygget som er en så viktig del av historien om Norge:

Nasjonalgalleriet er vårt. Og det skal være et åpent hus. Jeg har en drøm om at Nasjonalgalleriet skal være et sted der befolkningen skal få oppleve kunst på nært hold, både gjennom utstillingene på veggene, men også fordi det skapes kunst der.

Takknemlig for Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet

Skei Grande er veldig takknemlig for at Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har satt igang et samarbeid og at de har store ambisjoner for prosjektet:

– Jeg er veldig glad for at Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har funnet sammen, og jeg gleder meg til å følge prosessen videre når de nå skal kartlegge mulighetene og lage et konkret prosjektforslag.