Utslippsfri transportsektor innen 2030

Solveig Schytz (til høyre) håper Oslo vil jobbe med Akershus for å gjøre all trasport i Osloregionen utslippsfri innen 2030, foto: Mona Lindseth

Politikerne i Akershus inviterer Oslo kommune og framtidige Viken fylkeskommune med på et felles prosjekt; vi vil at Osloregionen skal bli verdens første storbyregion med utslippsfri transportsektor.

Vil være først

Når fylkesutvalget mandag 26. november behandler budsjettet for 2019, vil flertallspartiene i Akershus; Venstre, Høyre, KrF, FrP og Sp fremme et forslag om å heve ambisjonene i klimapolitikken.

Vi vil at Osloregionen skal gå foran og blir den første storbyregionen i verden med utslippsfri transportsektor, og vi mener vi har gode forutsetninger for å kunne få det til, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus og Venstres 1. kandidat i Viken.

Transport står for ca en tredjedel av norske klimagassutslipp. Fra 1990 til 2016 økte utslippene i Norge med 24 prosent. I 2017 gikk imidlertid utslippene ned, og den viktigste grunnen er nedgang i bruken av fossil drivstoff i transportsektoren.

Inviterer med Oslo

Solveig Schytz mener hovedstadsregionen har alle forutsetninger for å bli en nullutslipps-region, og håper Oslo vil bli med på prosjektet.

– Viken blir Norges største fylke målt i folketall, med 1,2 millioner innbyggere. Sammen med Oslo utgjør vi over en tredjedel av Norges befolkning, og de tettest befolkede områdene i Norge. Det gir store muligheter. Derfor mener vi at Viken må ta ansvaret for å ligge i tet med en ambisiøs klimapolitikk både for Norge og i verdensmålestokk. Vi håper derfor at Oslo takker ja til invitasjonen og vil være med på en kjempesatsing for å nå målet innen 2030, sier Schytz.