Flere tog på Østfoldbanen

Foto: Johan Malvik

Fra 10. desember begynte det å gå halvtimesavganger i rushtid begge veier på linje L21 på Østfoldbanen. Dette en en viktig forbedring av tilbudet og betyr særlig mye for studenter og ansatte ved NMBU.

Overfylte tog

Lenge etterspurt

Lokalpolitikere, fylkespolitikere og ikke minst ansatte og studenter ved NMBU har gjennom mange år etterspurt strakstiltak som kan bedre situasjonen mens vi venter på Follobanen. I juni i år la samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fram en til pakke med tiltak som skal bedre situasjonen på kort sikt.

Tilbudsforbedringen betyr at det blir halvtimesruter i rushtiden i begge retninger på linje L21 Stabekk-Moss. Dette kommer særlig reisende til og fra Moss, Vestby og Ås til å merke. Flere avganger i motstrøms rush er viktig for å fange opp økt innpendling til Ås og Vestby. Kolbotn får også flere avganger i rushtiden. Flere av tilbudsforbedringene bidrar til å lette trykket på lokaltoget mellom Ski og Stabekk (L2).

Viktig, men ikke i mål

Venstres Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus, har lenge jobbet for bedre tilbud på Østfoldbanen. Hun er glad for at det nå settes inn ekstra avganger og nytt stoppmønster for togene som bedrer situasjonen på Østfoldbanen på kort sikt mens vi venter på Follobanen.

– Dette er viktige skritt i riktig retning, men vi er ikke i mål. Jernbanedirektoratet og Bane Nor planlegger to tog i timen som grunnrute på Østfoldbanen fra 2024. Det er alt for sent, understreker Schytz, som mener at flere tog som stopper sør for Ski må fases inn allerede når Follobanen åpner i 2021.

– Det haster også med å få på plass ny tilkobling for Østre linje slik at togene fra indre Østfold også kan bruke den nye Follobanen, legger hun til.

Dette er endringene som kommer i desember på Østfoldbanen:

  • L22 får nytt stopp på Vevelstad i rushtiden. L22X får stopp på Kolbotn og Vevelstad i rushtiden.
  • Ny avgang på L2 Kolbotn-Oslo S om morgenen.
  • Ny avgang på L21 Skøyen-Moss om ettermiddagen.
  • Flere avganger på L21 mot Moss om morgenen, og mot Oslo om ettermiddagen (inkludert Vestby og Ås).

Les også om saken i Ås avis.