Sterkere vern av myr – forbud mot nydyrking

Solveig Schytz og Stein Vegar Leidahl på Jødahlsmåsan, foto: Solveig Schytz

Vern av myr er viktig for å hindre utslipp av klimagasser, ta vare på artsmangfoldet og for at myrer også i framtida skal være en del av naturens eget flomvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Regjeringen leverer

Venstre har lenge kjempet for sterkere vern av myr. Det startet med at Stein Vegar Leidal og Ullensaker Venstre tok opp kampen for vern av Jødahlsmåsan i Ullesaker og Nes. Akershus Venstre engasjerte seg og løftet myrvern til nasjonal politikk. Ola Elvestuen fulgte opp, først i Stortinget og nå i regjering.

Tidligere i høst startet arbeidet med en plan for utfasing av torv. Nå leverer regjeringen endring i jordloven og nydyrkingsforskriften, som gir forbud mot nydyrking av myr. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen leverer det han selv foreslo i Stortinget.

– Viktig milepæl

– Både utfasing av bruk av torv og nå forbud mot nydyrking av myr er viktig for å hindre store klimagassutslipp, og ta vare på artsmangfoldet i myra. Jeg er veldig glad for at regjeringen følger opp dette, understreker Venstres førstekandidat i Viken, Solveig Schytz, som har engasjert seg for Jødahlsmåsan og sterkere myrvern gjennom mange år.

– Dette er en viktig milepæl, jeg er utrolig stolt av hvordan klima og miljøminister Ola Elvestuen har fulgt opp vern av myr. Dette viser at lokalt engasjement kan endre verden. Det viktigste framover nå blir å styrke ordningen for restaurering av myr slik at vi kan redde flere myrer som nå er ødelagt. Om vi får statlig tilskudd til restaurerings av Jødahlsmåsan så er ringen sluttet, sier Stein Vegar Leidal i Ullensaker Venstre.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**