Program for Viken Venstres årsmøte 2019

Viken Venstres stiftelsesmøte/årsmøte 2019 arrangeres 2.-3. februar på Quality Hotel Fredrikstad. Delegater til stiftelsesmøtet velges på lokallagsårsmøtene.

Mer informasjon om årsmøtet

Program

Lørdag 2. februar

08.45: Registrering

09.00: Parallelle sesjoner
– Ny på årsmøtet, ved Tiril Eid Barland, ung Venstre-veteran, Bærum
– Lokallagsledersamling for nye og gamle lokallagsledere, ved Margrethe Prahl Reusch, lokallagsleder i Lillestrøm
– Guida tur med Trond Svandal, oppmøte i hotellobbyen.

09.15: Stiftelsesmøte, Viken Venstrekvinnelag

10.00: Buskerud, Akershus og Østfold Venstre avholder sine siste årsmøter

Stiftelsesmøte, Viken Venstre

11.00: Konstituering og åpning ved interimsstyrets leder
11.10: Veien fremover, ved Abid Raja
11.40: Vedtekter og stifting av Viken Venstre
12.10: Prioritering, politiske uttalelser
12.30: Lunsj
13.30: Generell politisk debatt
14.45: Valgåret 2019, ved generalsekretær, Marit Meyer
15.00: Valgprogram
17.00: Pause
17.30: Valg

18.30: Guida tur med Trond Svandal
20.00: Middag

Søndag 3. februar

09.00: Politiske uttalelser
10.00: Valgprogram
11.30: Pause og utsjekking
12.00: Valgkampplan
12.30: Supplering av fylkestingslista
13.00: Budsjett, handlingsplan, årsmelding, kontingent og innkomne saker.
13.30: Avslutning ved ny leder i Viken Venstre
14.00: lunsj

Vel hjem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**