Årsmøte 2019

Viken Venstres stiftelsesmøte/årsmøte 2019 arrangeres 2.-3. februar på Quality Hotel Fredrikstad. Delegater til stiftelsesmøtet velges på lokallagsårsmøtene.

Program

Sakspapirer

Møtebok Viken Venstres årsmøte 2019

Møtebok 2 Viken Venstres årsmøte 2019

Vedlegg til møteboka til Viken Venstres årsmøte 2019

Uttalelser

Årsmøtet har vedtatt å behandle uttalelse 2, 5, 6 og 7. Fristen for å sende inn endringsforslag har gått ut, og redaksjonskomiteen har levert sin innstilling.

Innsendte politiske uttalelser

Endringsforslag med redaksjonskomiteens innstilling

Feil i sakspapirene

Fem kulepunkter falt ut av uttalelse nr. 5, “Enkelt og billig å reise kollektivt i Viken”, i de opprinnelige sakspapirene. Redaksjonskomiteen foreslår at disse kulepunktene realitetsbehandles.

Kulepunkter som har falt ut av uttalelse nr. 5

Valgprogram

Valgkomiteens forslag til valgprogram for 2019-2023 skal behandles under årsmøtet i ÅM-sak 05.

Andreutkast til valgprogram for 2019-2023

Endringsforlsag med interimstyrets innstilling

Om programkomiteen

Valg

Valgkomiteen har innstilt på Viken Venstres første styre, direktevalgte til hovedstyret, Vikens representasjon i Venstres landsstyre, revisorer og delegater til Venstres landsmøte.

Valgkomiteens innstilling

Om valgkomiteen