Bystyregruppa 2015-2019

Her finner du en oversikt over Stavanger Venstres bystyregruppe med varamedlemmer, samt Venstres representasjon i øvrige utvalg.

Bystyret

Faste representanter i styrer/utvalg/råd er skrevet med fet skrift.

1. Per A. Thorbjørnsen (gruppeleder)
2. Annamaria Gutierrez
3. Jan Erik Søndeland
4. Per Inge Torkelsen
5. Kjartan Alexander Lunde

6. Line Cecilie M. Christiansen
7. Kolbein Haakon Lunde
8. Erik Hammer
9. Thor Bjarne Bore
10. Fuard Ali
11. Anette Frøyland
12. Hege E. Nordbøe

Formannskapet:

1. Per A. Thorbjørnsen
2. Annamaria Gutierrez
4. Jan Erik Søndeland
5. Per Inge Torkelsen
6. Kjartan Alexander Lunde

Kommunalutvalget:

1. Per A. Thorbjørnsen

Kultur og idrett:

1. Annamaria Guiterrez (leder)
2. Per Inge Torkelsen
3. Kristin Bade Veire
4. Roar Houen

Miljø og utbygging:

1. Per A. Thorbjørnsen (leder)
2. Hege Benedicte Blom
3. Jan Erik Søndeland
4. Lill Qvigstad

Byutvikling:

1. Kjartan Alexander Lunde (inkl. AU)
2. Mette Vabø
3. Magne Bartlett
4. Hege Benedicte Blom

Oppvekst:

2. Hege Nordbøe
3. Erik Hammer
4. Tove Lill Bjelland

Finans:

1. Jan Erik Søndeland
2. Paal Magnus Lilleeidet
3. Annamaria Gutierrez
4. Mette Vabø

Levekår:

1. Line Christiansen
2. Kolbein Haakon Lunde
3. Kristin Riis Iden
4. Bjarte H. Espeland

Lønn og administrasjon:

1. Anette Frøyland
2. Erik Hammer
3. Mette Vabø

Kontrollutvalget:

1. Sofie Aurora Braut Bache
2. Kirsti Marie Sandgren
3. Morten A. Langøy
4. Nina Kristine Holm

Bydelene:
Storhaug bydel:
1. Roar Houen
2. Hege Benedicte Blom
3. Hugh Clarke
4. Elisabeth Bøe Olsborg
5. Ådne Sæverud
6. Monika Blikø

Hundvåg bydel:
1. Ali Fuard
2. Bjarte H. Espeland
3. Gine Dybfest

Hinna bydel:
1. Kristin Bade Veire
2. Bjørn Veire
3. Ingunn Larsen
4. Andre Hagesæter

Tasta bydel:
1. Hayrettin Soyer
2. Anette Hagelin
3. Glenn F. Henriksen

Eiganes og Våland bydel:
1. Hege Nordbøe (nestleder)
2. Egil Meihack
3. Erik Hammer
4. Kristina Riis Iden

Madla bydel:
1. Kolbein Haakon Lunde
2. Mette Vabø
3. Gry Sørensen
4. Mattias Johannessen

Hillevåg bydel:
1. Lill Qvigstad
2. Siv Hilde Berg
3. Joachim Steinbru
4. Jorun Sandve
5. Tove Lill Bjelland

Øvrige styrer og råd:
Innvandrerrådet:

1. Kolbein Haakon Lunde
2. Mette Vabø
3. Fuard Ali

Funksjonshemmedes råd:
1. Kolbein Haakon Lunde (nestleder)
2. Kristina Riis Iden

Skattetakstnemnd:
1. Bjørn Veire
2. Kirsti Marie Sandgren

Kulturskolen – styret:
1. Per Inge Torkelsen
2. Kristin Bade Veire

Agenda 21:
1. Per A. Thorbjørnsen (nestleder)
2. Hege Benedicte Blom

Jæren vannområdeutvalg:
1. Per A. Thorbjørnsen

Gatenavnutvalget (AU-KBU):
1. Kjartan Alexander Lunde

Lyse Energi – bedriftsforsamlingen:
1. Jan Erik Søndeland
2. Annamaria Gutierrez
3. Mette Vabø
4. Kolbein Haakon Lunde
5. Magne Bartlett

Lysefjorden utvikling AS – styret:

1. Per A. Thorbjørnsen
2. Erik Hammer

Nord-Jæren Bomselskap AS:
1. Erik Hammer

Greater Stavanger:
1. Per A. Thorbjørnsen
2. Annamaria Gutierrez

Forus Næringspark AS – styret:
1. Per A. Thorbjørnsen (vara for KrF)

Stavangerregionen Havn IKS – Representantskapet:
1. Per Inge Torkelsen
2. Annamaria Gutierrez

Renovasjonen IKS – Representantskapet:
1. Line Cecilie M. Christiansen
2. Kjartan Alexander Lunde

IVAR IKS – Representantskapet:
2. Hege Benedicte Blom

Jæren Friluftsråd – Årsmøte:
1. Harald Hammer
2. Anette Frøyland

Ryfylke Friluftsråd – Årsmøte:

1. Erik Hammer
2. Hege E. Nordbøe

Stavanger Parkering KF:
1. Hege E. Nordbøe

Stavanger Natur og Idrettsservice KF:
1. Kolbein Haakon Lunde (vara)

Stavanger Byggdrift KF:
1. Line Cecilie M. Christiansen

Ullandhaug Økologiske Gård:
1. Lill Qvigstad
2. Hege Benedicte Blom

Stiftelsen Preikestolen:
1. Per A. Thorbjørnsen
2. Erik Hammer

Rogaland Kunstsenter – representantskapet:
1. Roar Houen
2. Kristin Bade Veire

Rogaland Arboret – representantskapet:
1. Hege Benedicte Blom
2. Lill Qvigstad

Stiftelsen Stavanger Forum – styret:
1. Kristin Bade Veire
2. Erik Hammer

Grønn by:
1. Per A. Thorbjørnsen (vara for KrF)

Fylkesmøte for KS:
1. Per A. Thorbjørnsen
2. Annamaria Gutierrez

Kirkelig fellesråd:
1. Per A. Thorbjørnsen (vara for KrF)

Stavanger Kunstforening – styret:
1. Ståle Johan Knutsen
2. Kristin Bade Veire

Innkjøpskomitéen for kunst:
1. Annamaria Gutierrez
2. Roar Houen
3. Per Inge Torkelsen

Stavanger Museum AS – styret:
1. Per Inge Torkelsen (vara for Sp)

Boligforum:
1. Per A. Thorbjørnsen

Driftsstyrene::

Tjensvoll Skole:
1. Hege E. Nordbøe

Hafrsfjord Skole:
1. Roar Houen

Kvaleberg Skole:
1. Anette Frøyland

Tastaveden Skole:
1. Erik Hammer