Til innhold

Flere elbiler og lavere biltrafikk

Venstres Solveig Schytz gleder seg over at andelen elbiler fortsetter å øke., Foto: Eidi Ann Hansen

Nye tall fra Fjellinjen viser at biltrafikken gjennom bomringen i Oslo og Bærum går ned, samtidig som nesten hver femte passering er en elbil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Positiv utvikling

– Dette er en svært gledelig utvikling, og viser at innføringen av miljødifferensiering og tidsdifferensiering (“rushtidsavgift”), i kombinasjon med et stadig bedre kollektivtilbud, fungerer. Flere reiser kollektivt i stedet for å ta bilen, og stadig flere av de som kjører bil kjører en nullutslippsbil, sier venstres Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Tallene fra bomringen i 2018 viser en nedgang på 4,2 millioner passeringer sammenliknet med 2017. Det er en nedgang på 3,8 prosent. På samme tid har antall passeringer med elbil økt med 7,4 millioner, som er en oppgang på 62,8 prosent siden 2017. Elbilandelen i 2018 var på 17,6 prosent, det er en økning fra en andel 10,4 prosent i 2017.

Bra for miljøet

Tids- og miljødifferensierte takster ble innført i oktober 2017 som et av flere tiltak for å redusere biltrafikken i Oslo. Om man sammenlikner tallene fra 2017 og 2018, har antallet passeringer med fossilbiler gått ned med 11,6 millioner. Det er en nedgang på 11,5 prosent.

– At flere reiser kollektivt, færre kjører bil og antall nullutslippsbiler fortsetter å stige er bra for miljøet. Det gir god byutvikling, renere luft og kutt i klimagassutslipp. Skal vi lykkes med å kutte klimagassutslipp og omstille samfunnet, må det være enkelt og billig å velge de miljøvennlige alternativene. Miljødifferensiering av bompenger er et viktig virkemiddel for å få til det, avslutter Schytz.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale fra Fjellinjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**