Møter i Lier Venstre – våren 2019

Lier Venstres møter er åpne for alle medlemmer. Her et lite glimt av et typisk gruppemøte. Velkommen til oss!, Foto: Lier Venstre

Alle møter i Lier Venstre er åpne for alle medlemmer. Har du en sak du ønsker å løfte, eller et spørsmål du ønsker svar på, så ta kontakt med lokallagsleder Terje Leigland, eller gruppeleder Tove Hofstad.

Møteplan og viktige datoer våren 2019

Januar

 • 6. januar – Årsmøte Lier Venstre, Formannskapssalen på Rådhuset (15:00-18:00)
 • 23. januar – Programmøte, Lierlaben (17:00-20:00)
 • 28. januar – Lier Venstres nominasjonsmøte, Skustadenga (18:00-19:00)
 • 28. januar – Gruppemøte, Skustadenga (19:00-21:00)
 • 29. januar – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Glitra
 • 30. januar – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Glitra
 • 31. januar – Formannskap (18:00) Glitra (Kommuneplanutvalg)

Februar

 • 2.-3. februar – Viken Venstres stiftelsesmøte/årsmøte, Fredrikstad
 • 6. februar – Programmøte, Lierlaben (17:00-20:00)
 • 12. februar – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV
 • 13. februar – Programmøte, Lierlaben (17:00-20:00)
 • 19. februar – 200 dager igjen til valget
 • 20. februar – Programmøte, Lierlaben (17:00-20:00)

Mars

 • 8.-10. mars – Venstres landsmøte, Trøndelag Lenke til aktuell info
 • 11. mars – Gruppemøte, Skustadenga (19:00-21:00)
 • 12. mars – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Glitra
 • 13. mars – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Glitra
 • 14. mars – Formannskap (18:00) Glitra (Kommuneplanutvalg)
 • 18. mars – Valgprogram sendes ut på høring (høringsfrist 14 dager)
 • 26. mars – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV
 • 31. mars – Frist for å sende inn valgliste

April

 • 1. april – Lier Venstres programmøte – valgprogram vedtas, Lierlaben (17:00-20:00)

Mai

 • 4. mai – Strandryddedagen
 • 6. mai – Gruppemøte, Skustadenga (19:00-21:00)
 • 7. mai – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Glitra
 • 8. mai – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Glitra
 • 9. mai – Formannskap (18:00) Glitra (Kommuneplanutvalg)
 • 21. mai – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV

Juni

 • 1. juni – 100 dager igjen til valget
 • 3. juni – Gruppemøte, Skustadenga (19:00-21:00)
 • 4. juni – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Glitra
 • 5. juni – Verdens miljøverndag
 • 5. juni – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Glitra
 • 6. juni – Formannskap (18:00) Glitra (Kommuneplanutvalg)
 • 14.-16. juni – Lierdagene 2019
 • 18. juni – Kommunestyremøte, Haugestad (18:00) Lenke til nett-TV

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**