Om programkomiteen

Programkomiteens medlemmer

Leder: Solveig Schytz, Akershus
Nestleder: Tom Hedalen, Buskerud

Sissel Urke, Buskerud
Elisabeth Holter-Schøyen, Buskerud
Ole Andreas Lilloe-Olsen, Akershus
Jonas Vevatne, Akershus
Gerard Doetjes, Østfold
Trond Svandal, Østfold
Sindre Mork, Østfold
Ane Breivik, Venstrekvinnelaget
Karina Ask, Unge Venstre

Mandat og oppgaver

Programkomiteen består av tre representanter fra hvert av de tre fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold, valgt i henhold til vedtektene for de respektive fylkeslagene. Leder og nestleder velges på felles årsmøte for Viken Venstre 4. mars. I tillegg tiltrer én representant fra hver av sideorganisasjonene i Viken.

Programkomiteens hovedoppgave er å legge fram et forslag til fylkestingsprogram for Viken Venstre 2019-2023. Programkomiteens endelige forslag sluttbehandles på fylkesårsmøtet i Viken Venstre i 2019.

Programkomiteen skal sikre bred involvering fra organisasjonen, og legge til rette for at medlemmene kan komme med innspill og være med på politikkutformingen i en
tidlig fase.

Et førsteutkast skal være klart senest 1. september og sendes ut på høring i organisasjonen frem til 15. oktober. Etter høringsrunden, skal programkomiteen legge fram sitt endelige forslag senest 1. desember 2018. Det endelige programforslaget sendes til alle medlemmer og til lokallagene for behandling på lokallagsårsmøtene, før sluttbehandling på Viken Venstres årsmøte i 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**