Listen til lokalvalget 2019

Foto: Ludvig Killingberg

Nominasjonsmøtet har vedtatt valglisten til lokalvalget i 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Listen består av totalt 18 personer. Noen kjappe fakta om listen:

  • 10 kvinner og 8 menn
  • Aldersspenn fra 20 til 83
  • Mangfold av yrker, bakgrunn og kompetanse
  • God blanding av nye og erfarne
  • Ingen kumulerte

Listen i sin helhet:

Plass Navn
1 Haakon Nordseth
2 Ingrid Husdal Dørum
3 Hans Bøe
4 Elisabeth Hals
5 Iver Vammervold
6 Tobias Ørstad
7 Inger Lise Toftaker
8 Kyrre Riise
9 Eirik Lien
10 Svein Asphaug Dørum
11 Yemsrach Almayehu Mebrate
12 Eira Vammervold
13 Kjetil Sandsten
14 Bente Merete Sande
15 Margrete Ween Bøe
16 Bjørg Golten Sneve
17 Anne Ween
18 Sigrid Marie Sundseth

Styret er gitt fullmakt til å supplere listen frem til 31. Mars 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**