E-sport er viktig for framtida

Foto: Venstre

Politisk uttalelse vedtatt på Innlandet Venstres årsmøte den 3. februar 2019.

E-sport er viktig for framtida

Dataspilling er en stor del av dagens kultur, og treffer mange forskjellige mennesker i mange forskjellige aldre. Konkurransepregede dataspill brukes i dag i verdens raskest voksende idrett, nemlig e-sport.

I motsetning til den tradisjonelle idretten, finnes det få arenaer for de som driver med dataspill og e-sport. Det betyr at de fleste sitter hjemme enten hver for seg eller med en venn eller to.

Å få en møteplass og et organisert opplegg vil for mange være et løft og en anerkjennelse for det de trives med og bruker mye tid på. For noen vil dette representere et viktig sikkerhetsnett som kan være avgjørende i livet deres.

Seks prosent av ungdom i dag mener de har dårlig psykisk helse. Sunne hobbyer og sosiale arenaer er klart blant de beste virkemidlene mot dette. Derfor ønsker Venstre også å gjøre det lettere å drive med dataspill som hobby.

Datakultur er norsk kultur. Dataspilling er en av de største interessene blant unge mennesker. Derfor jobber Venstre med dette også på nasjonalt nivå. E-sport skal løftes som en idrett for framtida.

E-sport har slitt med å etablere seg i Norge, men nå skjer det mye på feltet. Vi må sørge for at e-sport utvikles og profesjonaliseres, samtidig som man danner arenaer for uorganisert dataspilling. En e-sportsutøver fortjener et miljø rundt seg, noen som kan hjelpe utøvere opp og fram – på lik linje med annen idrett.

Venstre vil bidra til å videreutvikle e-sportsmiljøene i Innlandet, som e-sportslinjene på Bjerkely folkehøyskole og Gausdal videregående skole, The Gathering på Hamar og også spillutviklingen i Hamar Game Collective. Og ikke minst: De lokale e-sportsklubbene må få lik mulighet til å søke støtte som andre idrettsforeninger gjennom idrettsforbundet.

Vi ser hvor mye et fellesskap og en anerkjennelse av dataspillkompetanse har betydd for mange, og ser også hvilke muligheter slik kompetanse kan bringe i framtida.

Innlandet Venstre vil:
• at kommunene i større grad skal legge til rette for å skape arenaer for dataspilling og e- sport
• at e-sport skal likestilles med andre idretter i Norges Idrettsforbund
• tilby e-sport som eget fag eller egen linje på flere videregående skoler
• at norsk skole i større grad skal bruke spill som et opplæringsverktøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**