Nyman-Apelset valgt inn i fylkesstyret

Fra venstre: Bjørn Gunnar Husby, Mia Bruvik, Kjartan Alexander Lunde, Erik Nyman-Apelset, Susanna Bredenbekk, Eivind Enoksen og Monica Tindeland., foto: Venstre

Erik R. Nyman-Apelset ble på årsmøtet til Rogaland Venstre valgt inn i fylkesstyret. Årsmøtet ble avholdt i Haugesund 2-3. februar.

– Jeg ser frem til å jobbe sammen med resten av fylkesstyret inn mot lokal og- fylkestingsvalget i høst. For meg er det helt klart at veien videre for Rogaland krever satsning på våre hovedsaker; miljø, kunnskap og et fremtidsrettet næringsliv. Venstres politikk ser disse sakene i sammenheng og hvor gjensidig avhengig de er av hverandre, sier Nyman-Apelset.

Fylkesårsmøtet vedtok bla. uttalelser om forenklinger for næringslivet, flere lærere med høy kompetanse og om naturvern og klimatiltak.

– For Strand og Ryfylke er spesielt uttalelsen om naturvern og klimatiltak viktig. Vår region har tålt betydelige inngrep i natur- og friluftsområder for å levere klimavennlig vannkraft. Vi har bidratt nok. For oss er det helt uaktuelt med en storstilt vindkraftutbygging som vil bety inngrep som er irreversible og gjør varig skade på landskap, biologisk mangfold og det som er igjen av urørt natur, fastslår Nyman-Apelset.

– Rogaland Venstre mener vi må dra nytte av offshorekompetansen for å få vindmøllene til havs før vi beslaglegger mer urørt natur. Vi mener derfor at det bør komme på plass en støtteordning som gjør at en satsing til havs får de insentiver de trenger til å være økonomisk lønnsomme.

– Vi behandlet også fylkesprogram på årsmøtet og gikk nok en gang inn for å etablere Preikestolen nasjonalpark. Denne saken har blitt mer aktuell ettersom mesteparten av området snart ligger i Strand kommune som var positiv i forrige runde. I tillegg har nylig fylkesmannen på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt områder i Rogaland med store verneverdier. I kartleggingen anbefaler de nasjonalparken og peker på at området har stor nasjonal og internasjonal verdi.

Erik R. Nyman-Apelset og Ola Elvestuen på Preikestolen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**