Læreplass til alle elever

Foto: Shutterstock

Kloke og kompetente hoder trengs innen alle yrker og fagområder for å sikre fremtidens velferd, verdiskapning og bærekraft. Derfor vil Viken Venstre styrke fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring og høyere utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Uttalelse vedtatt på Viken Venstres årsmøte 3. februar 2019

Partene i arbeidslivet har de siste årene gått sammen for å få på plass flere læreplasser. Erfaringene fra samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner viser at lokale nettverk og flere læreplasser er de viktigste tiltakene som partene kan gjennomføre. Samarbeidet mellom Spekter og Fagforbundet om å øke antall lærlinger i helseforetakene er et eksempel til etterfølgelse, men det er fremdeles behov for flere tusen nye læreplasser i Norge. Derfor må også det offentlige øke sitt bidrag.

Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet til næringslivet. Det må etableres flere læreplasser i staten og kommunene, og det skal stilles krav om å bruke lærlinger ved offentlige anbud. En større bruk av Lektor 2-stillinger kan knytte fagarbeidere i praksisbedrifter nærmere undervisningen i skolen.

Dagens hovedmodell for fag- og yrkesopplæring der elevene går to år i skole etterfulgt av to år i bedrift fungerer for mange elever, men må være mer fleksibel. Det må være lettere enn i dag å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfaglinjer. Allerede fra første trinn skal man få praktisk erfaring med faget sitt. Det er også viktig å styrke kontakten mellom elever og lærebedrifter tidlig i opplæringsløpet for å sikre flere læreplasser, både gjennom å åpne for flere midlertidige arbeidsavtaler for nye lærlinger og at elever kan få utplassering på i en lærebedrift allerede fra 1. år.

Samfunnet trenger yrkeslærerkompetanse både i skolene, som instruktører i næringslivet og på opplæringskontorene. Vi trenger flere yrkesfaglærere til videregående opplæring i tillegg til å sørge for at lærerne får godkjent kompetanse i sine fag. Venstre vil utvide muligheten til y-veien, der studenter med yrkesfaglig bakgrunn kan ta høyere utdanning innen samme fagområde uten generell studiekompetanse. Vi må også styrke fagskolene, som gir muligheten til yrkesspesifikk kompetansegivende etter- og videreutdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**