Ta e-sport og gaming seriøst

Foto: Telenorligaen/Eivind von Døhlen

Viken Venstre tror på ungdommen, og mener det er viktig å ta deres interesser på alvor uansett om det handler om musikk, speiding, teater, idrett eller gaming. Vi mener det er viktig at ungdommenes hobbyer blir anerkjent og sett. Utfordringen i dag er at en av de største hobbyene ungdom bruker tid på, ofte ikke snakkes om og glemmes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Uttalelse vedtatt på Viken Venstres årsmøte 3. februar 2019

Gaming og E-sport er en hobby flere og flere ungdom tar del i, men det er få samlingspunkter og støtte til dem som ønsker å gjøre hobbyen til noe mer. Det finnes gode eksempler fra steder som Spillhuset i Bærum, hvor et samlingsted for og av gamere skapte nye muligheter for den lokale ungdommen.

Likeledes har to idrettsklubber i Viken, Drammens BK og Driv IL, gått inn for å la ungdommen satse på E-sport på lik linje med tradisjonell idrett. Vi ønsker å gi ungdom som satser på gaming og e-sport de samme mestringsmulighetene som de som velger tradisjonelle idretter og andre kulturaktiviteter.

Siden Norge har et stort potensiale på dette feltet, må regjeringen skape gode rammevilkår og virkemidler for å fremme næringsutvikling innenfor gaming og e-sport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**