Ja til lobbyregister

Toppkandidatene til Viken Venstre etterlyser mer åpenhet og innsyn. Fra venstre: Ole Andreas Lilloe-Olsen, Solveig Schytz, Finn-Erik Blakstad, Marcus Holst-Pedersen og Tove Hofstad, foto: Johan Malvik

Venstre vil ha lobbyregister i Viken

– Åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati. Å innføre lobbyregister i Viken vil være positivt for den enkelte folkevalgtes forståelse og utøvelse av rollen som folkevalgt, sier Solveig Schytz, førstekandidat for Viken Venstre til fylkestingsvalget i høst.

Venstre har flere ganger foreslått å innføre lobbyregister på Stortinget, men har blitt stemt ned. I Trondheim fikk Venstre nylig gjennomslag for å innføre lobbyregister i kommunen, der henvendelser fra lobby-aktører blir registrert. Venstre mener dette er et viktig tiltak for å sikre åpenhet og tillit til systemet, og vil derfor at nye Viken fylkeskommune innfører lobbyregister fra opprettelsen av fylket.

Venstre skal ta opp dette i fellesnemndas møte den 7. februar, forteller Solveig Schytz, som også er medlem i fellesnemda for Viken.

– Åpenhet gir borgerne mulighet for større innflytelse i beslutningsprosesser og er svært viktig for å opprettholde tillit til det politiske systemet. Dessuten er åpenhet et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon. Jeg tror vi kan lære mye av hva de nå gjør i Trondheim, avslutter Schytz.