Kampen om tredje rullebane ble ikke avgjort i Stortinget

Foto: Shutterstock

Av Ketil Kjenseth, Jon Gunnes, Solveig Schytz og Stein Vegar Leidal

Venstre sier nei til tredje rullebane

Venstre har vært, og er fortsatt tydelig på at vi ikke støtter en 3. rullebane på Gardermoen. Avgjørelsen om en tredje rullebane ligger lagt fram i tid, den ble ikke fattet i Stortinget torsdag 31. januar.

På Stortinget torsdag 31.1. ble en liste på 37 store og små saker fremmet av SV m.fl. behandlet. Blant de mange punktene, var et forslag om å stoppe planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Representanter har full rett til å fremme forslag i Stortinget, og slike forslag brukes av opposisjon for å vise hvor partiene står i ulike saker. Men det er for øvrig ikke gjennom slike samleforslag at store saker som f.eks. en tredje rullebane på Gardermoen blir vedtatt. Kampen om tredje rullebane på Gardermoen står i regjeringen, og her vil Venstre kjempe med nebb og klør for sitt klare standpunkt: Venstre ønsker ikke en tredje rullebane på Gardermoen.

Kampen mot tredje rullebane på Gardermoen vinnes ikke ved å stemme for tilfeldige markeringsforslag som uansett ikke får flertall, men med systematisk jobbing over tid. Det er fremdeles en god stund til en eventuell beslutning om utbygging på Gardermoen skal tas, og da er det viktig at kunnskapsgrunnlaget er solid, slik at vi har de argumentene vi trenger for å vinne saken i regjeringen. Å stemme for SVs forslag nå, ville bare gjort det vanskeligere for oss å vinne frem når det gjelder.

Må vektlegge miljøhensyn

En ny rullebane vil øke både flytrafikken og klimautslippene kraftig. Norge har signert Parisavtalen og skal oppfylle EUs klimamål. Økt flytrafikk er ikke forenlig med målsettingen i regjeringens plattform om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Venstre har en ambisjon om og arbeider aktivt for å nå disse målene.

Også hensynet til jordvern, miljø og støy tilsier at vi ikke bør bygge en tredje rullebane på Gardermoen. En ny tredje rullebane på Gardermoen vil øke problemene knyttet til støy for tettstedene i nærheten av flyplassen, noe som har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Venstre vil legge stor vekt på dette og følge nøye opp de nye støykartene.

Det er ingen tvil om at Venstre er mot utbyggingen av en tredje rullebane, både av klimahensyn og av hensyn til naturverdiene i Ullensaker og Nannestad. Men det er viktigere for oss å vinne kampen, enn å markere avmakt mot et stort flertall. Den planleggingsfasen Avinor har igangsatt, vil etter all sannsynlighet vise tydelig hvorfor det er en dårlig idé å utvide kapasiteten på Gardermoen, og vil gi oss det faktagrunnlaget vi trenger for å ta kampen på en måte vi har sjanse til å vinne.

Venstre vil fortsette å kjempe imot en tredje rullebane på Gardermoen, både på storting, i regjering og lokalt.