Ås Venstres valgliste 2019

Maria-Therese Jensen, Ås Venstre, Foto: Johan Malvik
Maria-Therese Jensen er Venstres ordførerkandidat i Ås til kommunevalget i 2019.

Ås Venstre har valgt valgliste for kommunevalget 2019. Nominasjonsmøtet ble holdt 12. februar. Venstres ordførerkandidat er leder av Ås Venstre, Maria-Therese Jensen. Hun er 39 år og prosjektleder innen folkehelse ved Frivilligsentralen i Ås. På andreplass står seniorforsker Olav Fjeld Kraugerud, og på tredje plass Tale Noer som studerer by- og regionplanlegging på NMBU. De tre øverste kandidatene er kummulert. Venstres mangeårige gruppeleder Jorunn Nakken står på fjerdeplass på lista.

Tale D. Noer (3. kandidat), Olav F. Kraugerud (2. kandidat) og Maria-Therese Jensen (ordførerkandidat)
– Jeg gleder meg til fronte Ås venstre i valget 2019 og jobbe for en god skole, for å ta vare på naturen og for å skape flere nye, grønne arbeidsplasser, sier Maria-Therese Jensen, Venstres ordførerkandidat. Jeg brenner for mennesker, for godt, forebyggende arbeid blant barn og unge og for at vi skal lykkes med et bedre samarbeid mellom næringslivet og kommunen. – Med det næringslivet og de kompetansemiljøene vi har i Ås har vi fantastiske muligheter til sammen å styrke satsingen på blant annet klima- og miljø og matproduksjon sier Jensen.
– Ås har mange engasjerte og aktive innbyggere. Jeg er opptatt av at vi må styrke dialogen mellom kommunen og innbyggerne. Kommunen kan bli enda flinkere til å spille på lag med de frivillige organisasjonene, da får vi til enda mer sier Olav Fjeld Kraugerud, andrekandidat på Ås Venstres liste.
– Jeg er glad for at vi har mange nye, flinke folk i Ås Venstre som er klare til å ta over i kommunepolitikken, sier dagens gruppeleder og varaordfører Jorunn Nakken. Jeg har sittet 24 år i kommunestyret og 20 år i formannskapet, så nå er det tid for å slippe til nye krefter. Jeg stiller likevel på varaplass, og håper å få være med på det videre arbeidet med sentrumsutviklingen, sier Nakken. Det var Venstre og Ap som fremmet forslag om en områdereguleringsplan av sentrum, og jeg er opptatt av styrt vekst der vi både tar vare på det som er bra og utvikler et attraktivt tettsted og gode bomiljøer.

– Vi er utrolig takknemlige for den innsatsen Jorunn Nakken har gjort for Venstre og for Ås gjennom flere tiår, og er veldig glade for at hun fortsatt ønsker å bidra sier Solveig Schytz, leder for Ås Venstres nominasjonskomite. – Det er mange som ønsker å stå på Venstres liste. Vi har forsøkt å ivareta en balanse mellom fornyelse og kontinuitet og en bredde i alder og bakgrunn sier Schytz. – Vi er også glade for at mange studenter ønsker å stå på Venstres liste. Ås kommune har oppfordret studentene til å melde flytting til Ås, vi må sørge for at noen av dem blir valgt inn i kommunestyret også sier Solveig Schytz.

Valgliste til kommunestyrevalget 2019 for Ås Venstre

1 Maria-Therese Jensen 1979 Rustad Prosjektleder
2 Olav Fjeld Kraugerud 1976 Rustad Seniorforsker
3 Tale Desserud Noer 1996 Åsgård Student
4 Jorunn Nakken 1960 Rustad Seniorrådgiver
5 Per Kristian K. L. Rørstad 1965 Åsgård Forsker
6 Heidi Berentsen 1960 Åsgård Rådgiver
7 Georg Øvland 1996 Åsgård Student
8 Hilde Modum Ekstrøm 1966 Brønnerud Miljøarbeider/lærer
9 Christoffer Gjendem 1991 Åsgård Student
10 Trine Hvoslef Eide 1956 Brønnerud Professor
11 Karl Helmer Solberg 1935 Åsgård Pensjonist
12 Martha Persdotter Hagbø 1996 Åsgård Student
13 Petter Hermansen 1996 Åsgård Student
14 Martin Dønhaug 1976 Solberg Brannkonstabel
15 Karl Erik Asbjørnsen 1973 Solberg Teknologileder
16 Olav Skage 1933 Åsgård Pensjonist
17 Karoline Omberg Often 1998 Åsgård Student
18 Erling Berge 1946 Åsgård Pensjonist
19 Sigrid Strånd Goffeng 1938 Åsgård Pensjonist
20 Svein Solberg 1959 Rustad Forsker
21 Gerd Aarsand 1939 Rustad Pensjonist
22 Olav Soldal 1993 Rustad Student
23 Ragnhild Lund 1929 Åsgård Pensjonist