Til innhold

Maria-Therese Jensen

Maria-Therese Jensen var Ås Venstres 1. kandidat ved kommunevalget 2019.

Maria har med sin helsefaglige bakgrunn blitt godt trent i å se det helhetlige bildet. For tiden skriver hun en master om tverrfaglig samarbeid i den offentlige sektor. Hennes bakgrunn viser seg i et brennende engasjement i helseforebyggende arbeid og særlig med fokus på kostens betydning for opplevelsen av god helse for hvert enkelt menneske. Kosthold og mat er viktig for alle, og derfor ønsker hun tettere samarbeid mellom Ås kommune, lokalt næringsliv og landbruk, og forskningsmiljøet og NMBU for å tilby innbyggerne i Ås mer av sunne og bærekraftige råvarer. Det er mye god helse i et sunt og godt måltid i et trygt og samlende miljø for alle aldersgrupper, og dette kan Ås kommune bli enda bedre på å tilrettelegge for i sine institusjoner.

Ås kommune har en unik beliggenhet med kort vei til landbruk og kunnskapsmiljøet, og dette kan gi rom for mange typer arbeidsplasser. Maria har selv erfart som selvstendig næringsdrivende at det er viktig med gode vilkår og ordninger for å kunne starte opp og lykkes med eget foretak, og hun vil gjerne se Ås i toppen av norske kommuner når det gjelder tilrettelegging for gründervirksomhet.

Maria har bodd i Ås siden 2012, og som medlem i et av Ås’ mange kor fikk hun raskt følelsen av tilhørighet. Barndommen har hun tilbragt både i Oslos travle byrom, men også i vill og vakker natur i Lofoten. Havet har en spesiell plass i hennes hjerte, men nå er det åkerlandskapet som gir henne hverdagsglede. Gjennom sin tilknytning til Ås Frivilligsentral har hun blitt enda bedre kjent med Ås kommune. Den rollen de frivillige lag og foreninger viser for vårt samfunn, imponerer stort, og særlig deres innsats for å hjelpe dem som trenger det mest, som å gi språkundervisning for våre nye flyktninger og å utligne sosiale forskjeller for barn og unge i kommunen. Sammen med frivilligheten kan kommunen legge enda bedre til rette for ordninger, som kan gi alle barna i Ås kommune en bedre barndom og start på livet.