Færder betaler for ny svømmehall i Tønsberg

foto: pexels.com

Nylig ble det avdekket indikasjoner på at det innvendige taket i deler av Tønsberg Svømmehall er i ferd med å løsne. Dette underbygger behovet for å få på plass et nytt svømmeanlegg.

Venstrelagene i både Færder og Tønsberg har i flere år tatt til orde for en felles svømmehall, sentralt plassert ved innfarten til byen.

Dette ser det nå ut til at vi får flertall for. Styringsgruppa som er nedsatt for å utrede omfang og plassering av den nye svømmehallen går nemlig inn for å plassere hallen på løkka og parkeringsplassen nord for den gamle svømmehallen.

Svømmeanlegg skal bygges med et perspektiv på minst 40 år, og stordriftsfordelene er en viktig faktor når vi skal planlegge et slikt anlegg. Samarbeid mellom våre to kommuner gir dessuten mer spillemidler og bedre mulighet til å bygge stort nok til å trekke enda flere ut i vannet.

Bedre svømmeopplæring

Venstre har gjennom flere kommunestyreperioder hatt fokus på å bedre svømmeopplæringen. Tidligere kommunsetyrerepresentant for Nøtterøy Venstre, Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, har ved flere anledninger tatt dette opp i hovedutvalget for oppvekst og kultur.
«Vi har hatt et sterkt ønske om å kunne tilby god svømmeopplæring, men har manglet tilstrekkelig annleggskappasitet i kommunen», uttaler Poppe-Holmdahl. Gjennom et interkommunalt samarbeid kan vi få dette på plass.

Forutsetter sentral plassering

En sentral plasering av svømmehallen, er en forutsetning for at dette skal kunne bli et felles prosjekt. Skal vi være med å betale, må det være enkelt å komme seg dit og ta anlegget i bruk.

Tønsberg og Færder Venstre gikk i 2017 ut og signaliserte tomten ved dagens svømmehall som førstevalg.

«Vi står på det standpunktet. Den tomten er den beste, og vi har ikke sett avgjørende argumenter for å velge noe annet», sier Venstres Carl Erik Grimstad til Tønsbergs Blad.

Nå skal dette inn til politisk behandling, først i Tønsberg bystyre 26. februar, deretter i Færder kommunestyre en uke etter.