Den virkelige trusselen mot Ekebergsletta

MdG på Nordstrand og for så vidt også i Byrådet, forsøker nå å dytte ansvaret for Ekebergsletta over på Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. De har sendt et brev og de har hatt et møte med ministeren der de har etterspurt statlig vern og sier nå at Ekebergslettas framtid hviler på Klima- og miljødepartementet. De ønsker, etter å ha tillatt tidenes største utbygging på Ekebergsletta, at staten skal overta ansvaret for å verne sletta.

I nåværende situasjon er jo det forståelig. Den største trusselen mot Ekebergsletta, både nå, men også potensielt i fremtiden, er byrådet i Oslo. De har, med MdG på laget, tillatt at idretten og kommersielle aktører skal privatisere og bygge ned enda mer av både sletta og randsonen som omgir den.

Den mest nærliggende vernemuligheten som trolig snakkes om på Rådhuset nå, er å gjøre sletta til et landskapsvernområde. Disse områdene forvaltes som oftest av Fylkesmennene. Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan skade eller forringe landskapet i slike områder.

Hva betyr det for eksempel for Norway Cup? De trenger Ekebergsletta, men den trenger utbedringer. Den må dreneres, det må kunne legges til rette for internett-tilgang og strøm for store arrangementer. Da slipper vi miljøskadelige dieselaggregat under store arrangementer. Hva betyr det for ski- eller orienteringsgruppa til BSK når det gjelder å tilrettelegge for turveier, snøkanoner, akebakker osv. Vil det være mulig etter et vern?

Venstre er for vern, men før man blindt går inn i en verneprosess, må man spørre seg om hva man ønsker å oppnå. Hvem er det Ekebergsletta trenger vern fra? Hva er det vi verner mot?

Det å frata Oslos befolkning råderett over Ekebergsletta, er ikke nødvendigvis det beste for sletta. Vi trenger engasjerte lokalpolitikere som vet hva sletta er og hva den kan bli og hva den bør være for Nordstrands og resten av Oslos befolkning.

Det viktigste folk på Nordstrand og i Oslo kan gjøre for Ekebergsletta, er å få et nytt byråd med et stort og tydelig Venstre. Da vet dere i alle fall at Ekebergsletta er i trygge hender!

 

Les Oslo Venstres program for 2015-2019.

Her kommer snart vårt nye program for perioden 2019-2023.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**