Nominasjonsliste for Færder Venstre 2019

pixabay.com
Ordførerkandidat Tone Skalpe Bjørnli

Færder Venstres nominasjonsmøte ble avholdt torsdag 31. januar i kommunestyresalen på Tinghaug. Nominasjonsmøtet fulgte i all hovedsak nominasjonskomiteens innstilling, som hadde lagt vekt på å sette sammen en balansert liste, både hva alder, kjønn og bosted angår. Det ble også vektlagt å få med nye navn og personer med variert erfaringsbakgrunn både innenfor politikken, organisasjonsliv, utdanning, fag, yrker og arbeidsliv.

Nåværende kommunestyrerepresentant Tone Skalpe Bjørnli ble valgt som ordførerkandidat. Mens tidligere varaordfører og nåværende stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, ble tildelt andreplassen.

Ved det ekstraordinære kommunestyrevalget i 2017 fikk Færder Venstre inn tre representanter. Dette har vi som mål å øke ved neste valg. Nominasjonsmøtet valgte derfor å være offensive og denne gangen å ha fire kumulerte plasser. Vi håper valgvinden vil gi oss ytterligere vind i seilene, og at vår representasjon vil øke ytterligere.

Hele Færder Venstres liste finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**