Møre og Romsdal Venstre sin delegasjon til landsmøte

Fv. NN, Håvard Urkedal, Jack Blindheim, Pål Farstad, Ragnhild Helseth, Kari Grindvik, Lena Landsverk Sande og Rita Rognskog. Ikkje tilstade på bildet: Britt Giske Andersen, Asgeir Bahre Hansen og Kristian Stråmyr, Møre og Romsdal Venstre

Delegasjonen gleder seg stort til å representere Møre og Romsdal på Venstre sitt landsmøte i Stjørdal 8. til 10. mars.

Ragnhild Helseth, leiar
Pål Farstad
Britt Giske Andersen
Lena Landsverk Sande
Charlotte Hauge
Håvard Urkedal
Rita Rognskog
Kari Grindvik
Asgeir Bahre Hansen
Jack Blindheim

1. vara: Kristian Stråmyr
2. vara: Frank Stenløs

Hovudtema på landsmøtet er Prinsipprogram. Andre viktige tema vil være Lokalsamfunn for framtida, med uttalar om både distriktspolitikk og by- og stadutvikling. Landsmøtet skal også behandle nye vedtekter for partiet.

For spørsmål eller meir info, ta kontakt med delegasjonsleiar Ragnhild Helseth.