Fylke og stat må hjelpe kommunene med god byutvikling

Foto: Johan Malvik

-Det er grunnleggende at fylkeskommunen og staten, med sine investeringer og tjenester, bidrar til god utvikling av byene, sier Viken Venstres Solveig Schytz. Hun deltok i en paneldebatt om temaet på Venstres landsmøte lørdag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Byutvikling og gode lokalsamfunn er tema på Venstres landsmøte i år. Solveig Schytz er leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus Venstre og Viken Venstres 1. kandidat til valget i 2019.

– Samfunnet skal bygges nedenfra, og beslutninger skal tas nærmest mulig dem det gjelder. Det er også viktig når det gjelder by- og stedsutvikling. Fylkeskommunen og staten må bidra til god utvikling med sine investeringer i byene, sa Schytz i sitt innlegg.

Hun mener fylkeskommunen og staten har et sterkt virkemiddel gjennom sine eiendommer og bygg. – Den sterke økningen i kollektivtrafikken vi har sett i Akershus de siste ti åra er et viktig premiss for god byutvikling. Men vi må ikke glemme fylkeskommunens muligheter til å bidra med sine investeringer til god byutvikling sier Schytz.

Hun viser til byutviklingen i Ski hvor fylkeskommunen har etablert en videregående skole midt i sentrum, så elever og ansatte kan gå, sykle og reise kollektivt til jobb og skole. Bygget kan også brukes av kommunen til idrett og frivillighet, kulturskole og bibliotek.

– Gjennom godt samarbeid med kommunen har fylkeskommunen sørget for at en stor skoleinvestering har bidratt til god byutvikling i Ski. Fylkeskommunens kollektivterminaler midt i Lillestrøm sentrum og Bekkestua Sentrum i Bærum er andre eksempler på områder som er avgjørende for god byutvikling i disse områdene. Her må vi som eier ta et stort ansvar, mener Schytz.

Hun mener det samme gjelder for statlige eiendommer. BaneNor har eiendommer i og rundt togstasjonene i et stort antall norske byer. BaneNor er også i mange sammenhenger eiendomsutvikler på de samme arealene.

– Da er det viktig at Bane Nor også får beskjed om at de skal levere på bytuvikling, i samarbeid med kommunene, ikke bare eiendomsutvikling, understreker Schytz.

Hun mener veldig mange kommuner opplever at uavklarte situasjoner om disse eiendommene, og at store utbyggingsprosjekter oppleves som det største hinderet for god by- og stedsutvikling. – Vi må skape større forutsigbarhet for kommunene. Kommunen, fylkeskommunen og staten må i større grad er samarbeide om by- og stedsutvikling. Fylkeskommune og stat må ikke være proppen i systemet, avslutter Schytz.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**