Forventer flere tog umiddelbart

Foto: Johan Malvik

I går ble det kjent at NSB har hatt mulighet til å utvide rushtiden med hyppigere avganger, men at dette ikke har blitt prioritert. Solveig Schytz, leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus, forventer at statsråden tar grep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

– Hvis det stemmer at det er mulig å utvide rushtidstilbudet og innføre halvtimesavganger på Østfoldbanen, er det selvsagt provoserende at dette ikke er gjennomført. Vi har trodd på NSB og Bane Nor når de sier at de har “snudd alle steiner” for å øke frekvensen på togtilbudet innenfor de begrensingene dagens infrastruktur setter, sier Schytz.

Stat, fylkeskommuner og kommuner har vedtatt nullvekst i personbiltrafikken. Skal man oppnå dette, må flere velge kollektivt. Da NSB i 2012 og 2014 økte tilbudet vestfra og nordfra inn mot Oslo kraftig, ga det 40 prosent flere passasjerer. Nå etterlyser Schytz strakstiltrak.

– For at NSB skal være en bidragsyter i det grønne skiftet, må vi få oftere, raskere og billigere tog. Når de har kapasitet til halvtimesfrekvens nå, må dette gjennomføres straks. NSB har et viktig samfunnsoppdrag, sier Schytz.

Hun og Venstre vil løfte dette til politisk toppnivå. Venstres Jon Gunnes i transportkomiteen på Stortinget vil ta dette opp med statsråden umiddelbart.

– Hvis det stemmer at NSB har visst dette, men ikke ønsket å bruke muligheten, viser det med all tydelighet hvorfor det er helt riktig å konkurranseutsette drift av tog i Norge. Go Ahead vant anbudet på sørlandsbanen fordi de ville frakte flere passasjerer, med økt frekvens og kapasitet, inkludert flere togavganger i helgene. Hvis NSB vil vinne anbud i framtida må de gjøre det ved å kjøre flere tog, mener Schytz.

Hun viser til at kapasitet og frekvens på togtilbudet på Østlandet er i dag den største flaskehalsen for et bedre kollektivtilbud i Østlandsområdet, og peker på at frekvens er det viktigste for at flere skal ta toget.

– Jeg forventer at statsråden nå ber jernbanedirektoratet om at det gjøres en full gjennomgang med flere strakstiltak og at man benytter muligheten for økt frekvens ved bruk av de togene som i dag står i ro, avslutter Schytz.

Les mer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**