Fylkestingsrepresentanter i Akershus

Solveig Schytz

Venstres gruppe i fylkestinget (fra venstre: Eirik Bøe, Solveig Schytz og Tord Hustveit)

Solveig Schytz er gruppeleder i fylkestinget og leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune. Hun har sittet på fylkestinget siden 2011, og stiller til valg igjen i 2019 som førstekandidat i Viken.

Eirik Bøe

Eirik Bøe er fylkestingsrepresentant for Venstre i Akershus, og er leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø. Han ble valgt inn på fylkestinget i 2015.

Tord Hustveit

Tord Hustveit er fylkestingsrepresentant for Venstre i Akershus, og sitter i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Han ble valgt inn på fylkestinget i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**