Dro til nye Færder kommune med statsråd Sanner for å lære

Varaordfører dro til nye Færder kommune med statsråd Sanner for å lære, men, Sanner bør også besøke Nordre Follo. Det jobbes godt også i Ski og Oppegård, sier Camilla Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

 

Statsråd Jan Tore Sanner og varaordfører Camilla Hille er på barnehagebesøk for å lære om tidlig innsats

Regjeringen har varslet at det skal legges frem en Stortingsmelding om tidlig innsats. Målet er at kvaliteten i barnehage og grunnskole skal styrkes betraktelig. Det er også et mål å få frem de gode eksemplene på godt tverrfaglig samarbeid. – Dette skjer nok fordi Venstre presser på for dette viktige området i regjeringen, sier Camilla Hille.

Ut på turné

Besøket til Vestveien barnehage i Færder kommune er begynnelsen på Jan Tore Sanner og regjeringens «tidlig innsats turné», der skal de beste eksemplene fra hele landet danne grunnlaget for ny nasjonal politikk på området.

– Det er flott at vi nå samler den beste praksisen fra hele landet, da kan vi lære av hverandre og heve kvaliteten på alt arbeid rettet mot barn og foreldre, sier Hille

Samling av hjelpetjenester

I Vestveien barnehage har de både helsestasjon og PP-Tjeneste inne i barnehagene. Spesialpedagoger jobber fast i barnehagene og arbeider tett med de andre ansatte. Resultatet av deres satsing er bla. at enkeltvedtak på barn er redusert med 40%. Barn blir sett tidligere og problemer kan forebygges tidlig.

Vi bør innføre helsestasjonskontroller også i Nordre Follo. På den måten får vi et bedre inntrykk av barnet og relasjonene til de voksne, mener Hille

Tverrfaglig samarbeid

Ressursteamene i barnehagene inkluderer også foreldrene. Det er hyppige møter i barnehagene der både barnevernet, pp-tjenesten, helsestasjonene, foreldre og spesialpedagoger lager et «lag» rundt barn som trenger noe ekstra. Det forebyggende arbeidet er satt i system med tett oppfølging. Det er pep-talk hver mandag morgen der felles utfordringer og beste praksis deles ute i virksomhetene, ressursteam kommer også til barnehagene ukentlig.

-Det er slik det må jobbes. så tidlig som mulig med et helt lag rundt barnet. Det er ikke bare riktig å gjøre, det er også svært lønnsomt å gi hvert eneste barn en god start i livet, sier Hille

Del av et forsøk

Å satse så mye på forebygging koster mye, og en av grunnene til at Færder kommune kan gjøre det, er at kommunen er pilot i regjeringens barnevernsforsøk som skal sikre en sammenhengende tiltakskjede for barna og der vi hindrer sektoriseringen av hjelpen vi gir til barn. Det betyr at de får ekstra midler til å styrke det forebyggende arbeidet. Målet er at resultatene skal føre til en nasjonal satsing på tidlig innsats.

Én dør inn til hjelpen

At barn og foreldre bare skal møte én dør og få en godt koordinert hjelp er ofte avgjørende for om familien klarer å endre en negativ utvikling. Vi vet at mangler i hjelpetilbud kan få alvorlige konsekvenser for barn. Rask hjelp der barna er, er derfor en viktig forutsetning for at vi lykkes med å forebygge fremfor å reparere.

Å forebygge mer fremfor å reparere, er et mål alle stiller seg unisont bak, men som er vanskelig å få til i praksis. Vi jobber etter samme prinsipp i Ski kommune også, men må erkjenne at budsjettet er litt for stramt til at vi klarer å gjøre alt vi hat lyst til når det gjelder å være proaktive på oppvekstfeltet.

Lærerikt besøk

-Besøket i Vestveien barnehage var lærerikt, men jeg ser også at vi er fremoverlente i Ski kommune. Det jobbes godt her også., sier Hille

Jeg vil oppfordre Sanner til å inkludere en barnehage i Ski i sin «tidlig innsats»-turné. Da skal han få lære fra Ski kommunes beste praksis. Vi skal blant annet ila dette året sørge for at alle barn i vår barnehager skal få alderstilpasset opplæring i kropp seksualitet og grenser. Dette er det ikke mange andre kommuner som har igangsatt, og er noe jeg er veldig stolt av, sier Hille.

Sammen får vi til mye

Hvis vi blir gode på å lære av det positive som skjer så kan vi få til mye. Vi vet at en god start tidlig i livet har en uvurderlig verdi.

-Spørsmålet er ikke om vi har råde til å satse på tidlig innsats, svaret er at vi ikke har råd til å la det være, avslutter Hille

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**